Oostenrijkse opsteker voor verlieslatend Dexia

Goed en slecht nieuws voor de restbank Dexia: door een akkoord met de Oostenrijkse restbank Heta zou er een positieve impact van 140 miljoen euro zijn nu die bank haar schuld bij Dexia toch grotendeels zou terugbetalen. Anderzijds heeft Dexia in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw verlies geleden. Vorig jaar was er winst.

Heta Asset Resolution is de restbank van de Oostenrijkse bank Hypo Alpe Adria die in volle financiële crisis ten onder is gegaan. Die bank heeft nog voor elf miljard euro schulden uitstaan bij andere banken. Onder die schuldeisers is de Frans-Belgische restbank Dexia, via het Duitse filiaal DKB dan. In totaal moest Heta Dexia nog 395 miljoen euro terugbetalen.

Heta heeft nu een principeakkoord gesloten met een groep schuldeisers, waaronder Dexia. Die zouden 90% van hun uitgeleend bedrag kunnen terugkrijgen in de vorm van renteloze obligaties van de Oostenrijkse deelstaat Karinthië op 13,5 jaar tijd. De obligaties zouden een waarborg krijgen van de Oostenrijkse staat.

Dexia heeft eerder al een forse provisie genomen op de schulden van Heta, maar de huidige deal zou een positieve impact van 130 tot 140 miljoen euro kunnen hebben. Dat is een forse opsteker voor Dexia.

Wel moet twee derde van de schuldeisers met de deal akkoord gaan en moet de Europese Commissie nog een goedkeuring geven. Dat zou tegen september het geval kunnen zijn.

Dexia opnieuw in het rood

Ten opzichte van een jaar geleden werd het verlies meer dan gehalveerd: in het eerste kwartaal van 2015 had Dexia een nettoverlies geleden van 125 miljoen euro.

Het resultaat over het eerste kwartaal valt volgens Dexia uiteen in een recurrent nettoverlies van 90 miljoen euro, met daarbovenop voor -14 miljoen euro boekhoudkundige volatiliteitselementen, maar aan de andere kant een positief niet-recurrent resultaat van +47 miljoen euro. Dit laatste element omvat bijvoorbeeld winsten verbonden aan geschillen.

"Dexia boekte een nettoresultaat groepsaandeel van -55 miljoen euro in het eerste kwartaal, beïnvloed door heffingen en bijdragen, die meer dan de helft van de in het kwartaal geboekte kosten vertegenwoordigen", zegt Karel de Boeck, de gedelegeerd bestuurder van Dexia, in een persbericht. De Boeck wordt morgen tijdens een algemene vergadering opgevolgd door Wouter Devriendt.

Het balanstotaal van Dexia bedroeg eind maart 237,5 miljard euro, ruim 7 miljard meer dan eind 2015.

Dexia boekte over heel 2015 een nettowinst van 163 miljoen euro, vooral dankzij boekhoudkundige meevallers. Topman De Boeck toonde zich bij de voorstelling van de jaarcijfers in februari vooral tevreden over het vierde kwartaal, omdat er in die periode een recurrente kwartaalwinst werd opgetekend. Die kreeg dus nog geen vervolg in de eerste drie maanden van 2016.