Saudische project krijgt optie op voormalige Opelsite

Het Saudische plasticrecyclageproject ERS krijgt van het Havenbedrijf Antwerpen een optie op de voormalige Opelsite. Dat meldt het Havenbedrijf Antwerpen. Er zijn na een audit wel nog vragen over het project, onder meer over de financiering. Als het bedrijf de optie licht, krijgt het een jaar de tijd om alle openstaande kwesties te regelen.
GHA

In mei vorig jaar kondigde het bedrijf Energy Recovery Systems (ERS) van de Saudische Al Issa-familie aan een waste-to-chemicalsfabriek te willen bouwen in de Antwerpse haven. De investering zou 3,7 miljard euro bedragen en 900 jobs opleveren. Oorspronkelijk was er het idee om de fabriek aan het Delwaidedok te bouwen, dat grotendeels leeg komt te staan door de verhuizing van rederij MSC van de rechter- naar de linkeroever van de Schelde.

De raad van bestuur van het Havenbedrijf besliste gisteravond om het Saudische afvalbedrijf een optie te geven om zich op de voormalige Opelsite te vestigen. Het Havenbedrijf had vorige maand een marktbevraging georganiseerd.

Over het project is er echter veel onduidelijkheid. Daarom liet het Havenbedrijf consultancybureau PwC het dossier doorlichten. Volgens het Havenbedrijf bevestigt de doorlichting het eigen standpunt dat een project in de circulaire economie in Antwerpen uiterst zinvol is.

Voorts blijven er wel belangrijke vragen openstaan, "aandachtspunten" volgens het Havenbedrijf. "Zo moet er onder meer duidelijkheid worden verschaft over de technische projectpartners, de financiering van het project en de leveringszekerheid en de kwaliteit van het niet-recycleerbaar afval en de impact op de bestaande waste-to-energymarkt", klinkt het.

ERS krijgt nu bedenktijd tot een volgende zitting van de bestuursraad om al dan niet in te gaan op de optie van het Havenbedrijf. Daarna krijgt het een jaar de tijd om alle twijfels weg te nemen.

Ook de recente marktbevraging voor het Delwaidedok werd gisteravond besproken. "Met een vijftiental projecten overtreft het aantal aanvragen ruimschoots het beschikbare concessieterrein aan het Delwaidedok", klinkt het. "Een tiental aanvragers heeft watergebonden dossiers ingediend voor tankopslagprojecten en multipurposeprojecten. Een vijftal projecten kan gerealiseerd worden op de achterterreinen." De haven zal de komende weken bekijken "hoe de beschikbare ruimte optimaal kan worden ingevuld".