Topmanagers roepen Michel op tot actie tegen "gefaalde staat"

Drie topmanagers roepen premier Charles Michel op tot actie met een open brief in De Standaard. Onder andere voormalig CEO van bpost Johnny Thijs zegt dat het hoog tijd is om actie te ondernemen tegen "onze gefaalde staat" en hij doet concrete voorstellen om uit de malaise te geraken. "Ons voorstel: start projecten die alle beleidsniveaus overstijgen."

Johnny Thijs, de voormalige CEO van bpost, liet in een vorig opiniestuk al weten dat hij het niet eens is met de huidige gang van zaken. Hij sprak van "een kortzichtig beleid" en van machtsmisbruik bij de overheidsbonden. Een kleine maand later spreekt Thijs zich opnieuw uit over de situatie in ons land. Samen met Bernard Delvaux, de CEO van de luchtvaartgroep Sonaca, en met ex-directeur van bpost Baudouin Meunier schreef hij een open brief in De Standaard waarin ze Michel tot actie oproepen.

Versnippering van bevoegdheden

Volgens de topmanagers regende het de afgelopen maanden slecht nieuws door de versnippering van bevoegdheden. "Vandaag is iedereen bevoegd door opeenvolgende staatshervormingen, maar draagt niemand de verantwoordelijkheid." Het zou beter zijn mocht de regering zich focussen op zogenaamde "transversale projecten" die alle beleidsniveaus overschrijden, zeggen de topmanagers.

"Ons voorstel: start projecten op die alle beleidsniveaus overstijgen en gestuurd worden door specialisten van verschillende domeinen. En geef ze ambitieuze doelstellingen, die oog hebben voor de impact op zowel de burgers als de bedrijven." De transversale projecten kunnen volgens de managers een oplossing bieden voor de "vijf grootste uitdagingen van het moment": veiligheid en de strijd tegen radicalisering en terreur, mobiliteit, hernieuwbare energie, vergrijzing en de competitiviteit van de bedrijven.

Dat betekent geen terugkeer naar het unitaire "Belgique à papa", zegt Thijs. "Alle beleidsniveaus hebben hun rol te spelen en moeten in een constructieve dialoog en met gezond verstand aan doeltreffende oplossingen werken." Wel pleiten de topmanagers voor het vereenvoudigen en clusteren van bevoegdheden.

Hoog tijd om in actie te komen

Volgens Thijs wordt zijn visie door veel andere bedrijfsleiders gedeeld. "Er was geen tijd om overal handtekeningen te verzamelen", zegt hij in De Standaard. "Maar belangrijker dan te weten hoeveel ondernemers deze open brief willen tekenen, is de vraag of de politiek de geworpen handschoen opneemt. Het is tijd om in actie te komen", besluit hij.