VBO: "Lastenverlagingen mogen niet opgaan in loonsverhogingen"

De werkgeversfederatie VBO schaart zich achter de suggestie van de Europese Commissie om een wetshervorming door te voeren om de vermindering van de loonhandicap structureel te maken. De werkgevers willen vermijden dat de lastenverlagingen opgaan in loonsverhogingen.
VBO-topman Pieter Timmerman (archieffoto).

De Europese Commissie had onlangs lof voor de Belgische maatregelen om de loonhandicap te verminderen, zoals de indexsprong, maar de Commissie wil ook meer structurele ingrepen. De Commissie adviseert om, in overleg met de sociale partners, werk te maken van de hervorming van de wet van 1996. "Als we lonen hebben die sterker stijgen dan onze productiviteit, prijs je jezelf uit de markt en verlies je jobs", zo lichtte eurocommissaris Marianne Thyssen toe. Het VBO steunt nu die suggestie.

"Als de komende jaren de aangekondigde lastenverlagingen door de vakbonden opgeëist worden om loonsverhogingen mee te financieren, staan we geen stap verder", zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

"Waarschijnlijk zal de loonkostenhandicap die is opgebouwd sinds 1996, eind dit jaar volledig zijn weggewerkt. Samen met de zwakkere euro heeft dit de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven al aanzienlijk verbeterd", zegt het VBO. "Toch zijn we er nog niet. Er is immers ook nog de loonkostenhandicap die opgebouwd werd voor 1996. Die zal eind dit jaar nog steeds ongeveer 10 procent bedragen."

De werkgevers zijn het ook eens met de vraag om meer publieke investeringen. "Bij ons is er evenwel meer budgettaire voorzichtigheid geboden gezien de hoge overheidsschuld van meer dan 100 procent van het BBP, maar het is een goede zaak om een inhaalbeweging te maken inzake goed gekozen overheidsinvesteringen." Het VBO denkt dan specifiek aan investeringen in de mobiliteit.