Michel doet oproep tot meer samenwerking met gewesten

Premier Charles Michel (MR) heeft in de Kamer een oproep gedaan voor meer samenwerking tussen de federale en de regionale regeringen. Volgens hem is de regering op de goede weg en zijn de eerste resultaten van het beleid daar.

Michel werd in de Kamer aan de tand gevoeld over de oproep die drie bedrijfsleiders in de krant hadden gedaan voor meer leiderschap en daadkracht van de regering en van de premier zelf.

Michel begon met te stellen dat hij deze oproep als een positieve stap ervaart en dat er iets gedaan moet worden aan het algemene gevoel van pessimisme dat momenteel heerst. "België is geen failed state, België is een grote democratie, een rechtstaat."

Volgens de premier is de regering op de goede weg. "De eerste resultaten van ons beleid zijn daar, dat zijn de feiten", zei Michel. Hij verwees daarbij naar de dalende werkloosheid, het starten van 90.000 nieuwe bedrijven, het dalende aantal faillissementen,het succes in de strijd tegen de fiscale fraude en het feit dat de Europese Commissie zegt dat we op de goede weg zijn met de begroting.

Overlegcomité

Maar hij gaf wel toe dat er meer moet gebeuren. We moeten daarbij lessen trekken uit wat tot nu toe niet heeft gewerkt. Een eerste punt dat hij wil aanpakken is het op poten zetten van een betere communicatie met het buitenland, samen met de regionale regeringen en het bedrijfsleven; als dat daaraan wil meewerken.

Daarnaast wil hij ook dat het overlegcomité tussen de federale en gewestelijk regering een grotere rol gaat spelen. "Het overlegcomité moet de plaats zijn om bijkomende sterkere initiatieven te nemen.  We moeten nog sterker samenwerken, niet alleen de premier of de federale regering, maar ook de gewestelijke regeringen om van dit comité - meer dan vandaag nog - een drijvende kracht te maken om impulsen te geven aan grote thema's zoals energie, de competitiviteit van de bedrijven, het scheppen van banen, de veiligheid en zo voort."

"Ik doe een oproep om het pessimisme opzij te zetten. Ik ben van plan om mij voor duizend procent in te zetten om een perspectief te geven", besloot Michel.