"Fundamentele bezwaren tegen mini-missverkiezing"

Het Kinderrechtencommissariaat heeft "fundamentele bezwaren" tegen mini-missverkiezingen. Dat zegt het in een advies dat werd opgesteld naar aanleiding van de plannen van de Miss België-organisatie om een schoonheidswedstrijd voor kinderen te organiseren. Daar luidt het "dat het zeker geen Amerikaanse toestanden" zullen worden. Er zouden trouwens al 150 meisjes zijn ingeschreven.

Volgens het Kinderrechtencommissariaat houdt het concept van zo'n schoonheidswedstrijd "risico's in voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en/of maatschappelijke ontwikkeling van kinderen". "Door een schoonheidsideaal te promoten hebben miss- of mister-verkiezingen mogelijk een schadelijke impact op een veel bredere groep kinderen."

Schoonheidswedstrijden vallen onder het verbod op kinderarbeid, en het commissariaat ziet geen redenen om daar in dit geval een uitzondering op toe te laten. Een mini-missverkiezing draait rond het uiterlijk en daarover heeft het kind geen controle. "Dat is een essentieel verschil met talentshows of sportwedstrijden, waar een kind door oefenen en feedback kan groeien in zijn talent. Sterker nog: als kinderen proberen hun uiterlijk te manipuleren (bijvoorbeeld door overmatig diëten of door gebruik van schoonheidsproducten), dan wordt het des problematischer", klinkt het.

"Het Kinderrechtencommissariaat adviseert om schoonheidswedstrijden voor jonge kinderen met een uitgesproken publiek karakter niet toe te laten", besluit het advies.

"We luisteren naar alle goede raad"

"Ieder heeft zijn eigen mening, maar we luisteren naar alle goede raad", reageert Guy D'hooghe van het Nationaal Comité Miss België. Dat opende op 1 mei de inschrijvingen voor mini-miss België. De precieze invulling van die schoonheidswedstrijd ligt nog niet vast, zegt D'hooghe nog, maar "het zullen alvast geen Amerikaanse toestanden worden", benadrukt hij.

Volgens D'hooghe kwamen al ongeveer 150 inschrijvingen binnen voor de mini-missverkiezingen, veel meer dan verwacht. Alleen "heel naturelle meisjes" tussen 6 en 10 jaar oud komen in aanmerking, zo staat op de website.