Beperkte vertragingen op Zaventem door tekort aan luchtverkeersleiders

De vertragingen op Brussels Airport door een tekort aan luchtverkeersleiders blijven beperkt tot gemiddeld 35 minuten. De problemen zouden opgelost moeten zijn tegen 21 uur. Volgens de vakbond was er één luchtverkeersleider te weinig.

"Een aantal werknemers heeft zich kort geleden ziek gemeld", verklaart woordvoerder Dominique Dehaene van luchtverkeersleider Belgocontrol het tekort.

"We hebben ons uiterste best gedaan om de impact zoveel mogelijk te beperken", aldus Dehaene. "We keken eerst aan tegen een gemiddelde vertraging van 90 minuten, maar we hebben dat kunnen beperken tot gemiddeld 35 minuten."

Brussels Airport spreekt van gelijkaardige vertragingen. De luchthaven roept Belgocontrol en de federale overheid op oplossingen te zoeken voor de aanhoudende personeelsproblemen bij de luchtverkeersleider. "Het is heel belangrijk voor een luchthaven om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen", zegt een woordvoerster.

Binnenkort wachtdienst en extra verkeersleiders

Belgocontrol zegt te beseffen dat de vertragingen vervelend zijn voor de reizigers, maar herhaalt dat zieke luchtverkeersleiders momenteel alleen op vrijwillige basis vervangen kunnen worden. Dat zal binnenkort veranderen, want net vandaag keurde de ministerraad het sociaal akkoord goed dat directie en vakbonden bij Belgocontrol onlangs bereikten.

In dat akkoord is bepaald dat er een gestructureerde wachtdienst komt, waarbij luchtverkeersleiders (tegen een vergoeding) stand-by zijn. Daarnaast komt er een pool van verkeersleiders die opgeleid zijn om in verscheidene torens te werken, en kan er voor een bepaalde duur op contractuele basis ook een beroep worden gedaan op EU-verkeersleiders.

Er worden ook extra luchtverkeersleiders aangeworven, 35 in totaal: 11 dit voorjaar, 12 in het najaar, en nog eens 12 in het voorjaar van 2017, preciseert Dehaene. Er komt geen nieuwe aanwervingsprocedure, maar er zal worden geput uit de reserve die bij de aanwervingsprocedure van begin vorig jaar werd aangelegd. Er waren toen 3.500 kandidaten voor 12 plaatsen.
Het akkoord voorziet voorts dat de minimumleeftijd voor disponibiliteit - waarop luchtverkeersleiders niet meer hoeven te werken - progressief verhoogt van 55 naar 58 jaar.

"Luchtverkeersleiders op hun tandvlees"

De vertraging door een tekort aan luchtverkeersleiders was een gevolg van een tekort aan één luchtverkeersleider. Dat is uit vakbondsbron vernomen. "Overal zitten de luchtverkeersleiders op hun tandvlees", aldus de vakbondsverantwoordelijke.

Het tekort aan luchtverkeersleiders in Brussel is het gevolg van een aantal mensen die ziek is. "Veertig procent is ziek", aldus de vakbondsman. "Concreet was er vanmiddag één luchtverkeersleider te kort om volledig operationeel te zijn".

Het tekort is volgens de vakbondsman overigens niet alleen een probleem bij de luchtverkeersleiding in Brussel, maar vooral bij de regionale luchthavens. De aanwerving van nieuwe verkeersleiders moet normaal een einde maken aan de tekorten.