Controle ziekteverzuim ambtenaren aangepast

De Federale Overheidsdiensten zullen voortaan een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij de controle van zieke ambtenaren. Dat heeft de regering beslist. Zij zullen 30 procent van de controles moeten aanvragen, in plaats van 10 procent nu.

Momenteel gebeurt de controle op het ziekteverzuim van ambtenaren voor 10 procent op basis van een aanvraag van de werkgever, voor 60 procent op basis van vorige afwezigheden en voor 30 procent op basis van willekeurige aanduidingen.

De Federale Overheidsdiensten krijgen voortaan een grotere verantwoordelijkheid. Zij zullen voor 30 procent van de controleaanvragen instaan. De andere controles  zullen nog in 50 procent van de gevallen gebeuren op basis van vorige afwezigheden en voor 20 procent op basis van loting.

Als er epidemieën de ronde doen, zullen afwezigheden die niet langer dan vijf werkdagen duren niet langer gecontroleerd worden.

De bevoegde ministers, Steven Vandeput van Ambtenarenzaken en Maggie De Block van Volksgezondheid, zeggen dat de aanpassing een signaal moet zijn dat een geïntegreerde aanpak rond ziekteverzuim een prioriteit is. Daarbij hoort ook de nodige aandacht voor preventie rond burn-out en stress, het aanbieden van een goede balans tussen werk en privé en een duurzame reïntegratie van langdurig zieken.

De regering benadrukt ook dat de aanpassing van het systeem los staat van de cijfers die de laatste dagen de ronde doen over het ziekteverzuim bij de cipiers die in staking zijn.