De Block pleit voor uitbreiding studentenarbeid naar 550 uur per jaar

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) stelt voor om het aantal toegelaten dagen studentenarbeid om te vormen naar uren, en bovendien de toegestane uren op te trekken. Volgens haar kabinet zijn de gesprekken daarover nog lopende.

Momenteel mag iemand 50 arbeidsdagen per jaar aan de slag gaan als jobstudent. In regel gaat het om maximum 8 uur per dag in een zesdaagse werkweek en 9 uur per dag in een vijfdaagse werkweek. Per week geldt een maximum van 40 uur. Er bestaan wel uitzonderingen in verschillende sectoren. In de horeca mag je bijvoorbeeld 11 uur per dag en 50 uur per week werken. In 2013 waren er 450.000 jobstudenten aan de slag. Vorig jaar waren dat er 469.000.

De Block wil meer flexibiliteit mogelijk maken voor zowel de studenten als de werkgevers. Daarom stelt ze voor de telling om te vormen naar het aantal uren in plaats van dagen. De Block wil ook de duur van de toegestane periode optrekken. Vijftig dagen van elk acht uur zou neerkomen op 400 uren, maar de liberale minister mikt op een uitbreiding naar 550 uren. Een werkdag in de horeca of bij andere seizoensjobs kan immers gauw langer duren dan acht uur, redeneert ze.

Unizo

Ook zelfstandigenorganisatie Unizo breekt een lans voor een uren- in plaats van dagentelling en voor 550 toegelaten uren studentenarbeid. Topman Karel Van Eetvelt voert daarbij aan dat in sommige sectoren soms maar enkele uren wordt gewerkt, maar dat de jobstudent dan wel meteen een volledige dag kwijtspeelt. "Met een urensysteem vermijd je dat probleem en kan de jobstudent zijn uren maximaal benutten", aldus Van Eetvelt.

Hij wijst op een eigen enquête waaruit blijkt dat drie kwart van de werkgevers jobstudenten in dienst neemt, vooral om piekmomenten te kunnen opvangen. Een werkgever op de vijf gebruikt studentenjobs ook als mogelijk aanwervingskanaal.

ACV: "Geen nood aan nog meer en flexibeler studentenarbeid"

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block om de studentenarbeid flexibeler te maken en uit te breiden, kan op weinig begrip rekenen bij het ACV. De christelijke vakbond ziet helemaal geen nood hieraan.

Het ACV meent dat deze uitbreiding van goedkope studentenarbeid ten koste zal gaan van de reguliere tewerkstelling van veelal lager geschoolden. Ook zullen studenten nog vaker voor slechts enkele uren kunnen worden opgeroepen. "Dit zal de neerwaartse druk op lonen en werkbaar werk alleen nog maar verhogen", luidt het.

Volgens het ACV is uitbreiding van studentenarbeid ook niet nodig. "Vijfenzestig procent van de studenten werkt 25 dagen of minder. Gemiddeld werkt men 22 dagen. Slechts 5.753 studenten (1,2 procent) overschreden hun 50 dagen contingent in 2014". De vakbond wijst er ook op dat een student in de horeca al 50 dagen als gelegenheidswerker aan de slag kan, bovenop zijn 50 dagen als jobstudent.