Duitstalige resolutie vraagt aandacht voor de derde landstaal

De Senaatscommissie Institutionele Aangelegenheden heeft unaniem een voorstel van resolutie goedgekeurd over de bevordering van de Duitse taal. Het voorstel werd ingediend door de enige Duitstalige deelstaatssenator Alexander Miesen (MR). Dat gebeurde overigens voor het eerst in het Duits, na een aanpassing in het reglement van de Senaat. Commissievoorzitster Christine Defraigne haalde ook haar beste Duits boven om de stemming in onze derde landstaal te laten verlopen.
De enige Duitstalige deelstaatssenator Alexander Miesen

"België telt drie landstalen en niettemin moeten we vaststellen dat de Duitse taal een bijzonder statuut geniet in vergelijking met de twee andere landstalen. De Duitse taal krijgt vaak niet hetzelfde belang toebedeeld als de twee andere landstalen. Zo zijn principieel enkel het Frans en het Nederlands de officiële talen bij het Hof van Cassatie", stelde Miesen bij de voorstelling van zijn resolutie. Hij lichtte zijn tekst overigens in het Nederlands toe omdat er geen tolk aanwezig was voor een vertaling vanuit het Duits.

De resolutie vraagt de federale regering het gebruik en de verspreiding van alle officiële talen te ondersteunen en de taaldiversiteit op alle niveaus aan te moedigen of te verbeteren. Dat moet gebeuren "binnen het huidige institutionele kader", zo verduidelijkt een N-VA-amendement dat eenparig werd aangenomen. Die toevoeging kwam er om te vermijden dat de tekst in de rand rond Brussel en de faciliteitengemeenten door de Franstaligen misbruikt zou worden, luidde de motivering.

Voorts wordt gevraagd de studie van het Duits te stimuleren, het gebruik van de Duitse taal bij federale instellingen te verbeteren, en dat er ook Duitse informatie beschikbaar is voor de burger en Duitse instructies voorhanden zijn voor ambtenaren van de Duitse taalrol of voor de medewerkers die in het Duitse taalgebied actief zijn. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor het Duits bij het ontwikkelen van informaticatoepassingen of bij selectieprocedures.