Europese ministers willen snellere noodrem voor visumvrij reizen

De Europese ministers bevoegd voor migratie willen het visumvrij reizen makkelijker kunnen opschorten. Tegen de achtergrond van de onderhandelingen over de opheffing van de visumplicht voor Turkije schaarden ze zich op een vergadering in Brussel achter een nieuwe noodremprocedure.

Als pasmunt voor Turkse medewerking om de migratiestromen naar Europa in te dammen, beloofden de Europese regeringsleiders Ankara de visumplicht op te heffen voor Turken die naar Europa willen reizen voor verblijven van maximaal negentig dagen.

Er bestaat in vele hoofdsteden echter ongerustheid over de gevolgen van zo'n visumvrijstelling, zoals een mogelijke opstoot van asielaanvragen of een toename van illegale verblijven.

Op aandringen van landen als België, Duitsland en Frankrijk heeft de Commissie een voorstel op tafel gelegd om de noodremprocedure voor de opschorting van visumvrij reizen aan te scherpen.

De procedure wordt gevoelig versneld en de gronden voor opschorting uitgebreid. Zo wordt het ook mogelijk om de visumvrijstelling op te schorten wanneer het land niet meewerkt om eigen onderdanen of derdelanders terug te nemen, of wanneer er een verhoogd veiligheidsrisico wordt vastgesteld.

Asielcrisis

Ook het Europees Parlement moet instemmen met de verscherpte noodrem. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken beklemtoonde alvast dat België de goedkeuring van nieuwe vrijstellingen koppelt aan de nieuwe procedure. Die gaat immers niet enkel voor Turkije gelden, maar voor alle bestaande en toekomstige akkoorden over de opheffing van de visumplicht. Naast Turkije zitten ook Oekraïne, Kosovo en Georgië in de pijplijn.

Georgië staat het verst, maar Francken stelt elke beslissing over visumvrijstelling liefst uit tot na de zomer. "Na de recordcijfers van vorig jaar hebben we momenteel een historisch laag aantal asielaanvragen, maar we moeten afwachten wat er deze zomer gaat gebeuren. Als de asielcrisis opnieuw opsteekt, dan is dat een belangrijk element in het hele verhaal over visumvrijstelling."