Gevangenissen: ook na achtste onderhandelingsronde geen akkoord

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de vakbonden van de cipiers zijn er opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken. Ze zaten sinds 16 uur voor de achtste keer samen om een oplossing te vinden voor de staking in de Waalse en Brusselse gevangenissen, die na 26 dagen dus nog steeds niet afgelopen is. Aan Vlaamse kant zeggen de vakbonden dat de voorstellen schitterend zijn en dat men het niet meer begrijpt.
Minister Geens na het afspringen van het overleg.

De staking van de cipiers in de Brusselse en Waalse gevangenissen duurt al meer dan drie weken en er is nu al acht keer onderhandeld tussen de overheidsvakbonden, de regionale gevangenisdirecteurs en het kabinet van Justitie om een oplossing te zoeken voor de impasse.

Na meer dan zes uur overleg gingen de beide partijen zonder akkoord uit elkaar. Gisteren was er vijf uur onderhandeld.

Het afspringen van de onderhandelingen vandaag komt enigszins onverwacht, want er heerste voor het overleg toch wel optimisme. De onderhandelingen lopen echter blijkbaar altijd vast op de eis van de Franstalige bonden om geen extra besparingen door te voeren en terug te keren naar het personeelsbestand van 2014, toen er 7.241 gevangenisbewakers waren.

Onbegrijpelijk

Minister Geens zei na het afspringen van de onderhandelingen dat het "bijzonder jammer" is maar dat hij "niet kan toegeven wat hij niet wil toegeven". Waar het precies fout loopt, kon of wilde de minister niet zeggen. Geens zei ook dat de sfeer wel degelijk constructief was. "Ik heb altijd gezegd dat we een kans op twee hebben. Het dubbeltje is vandaag op de verkeerde kant beland."

Gino Hoppe van de Vlaamse ACOD zei na het afspringen van de onderhandelingen dat hij de Franstaligen niet meer begrijpt. "Er zijn een pak aanwervingen bij, maar de discussie blijft de besparingen in 2017 en 2018 voor zij die niet willen meestappen in het rationaliseringsprogramma, en dat is natuurlijke een grote struikelblok", zo zei hij.

"Voor ons is het schitterend, het verbetert iedere keer maar, ik begrijp het niet, maar goed ja...", zo voegde hij er aan toe.

Maandag wordt er pas opnieuw onderhandeld, zodat de staking alvast nog enkele dagen langer zal duren.

Personeelsplan 2014

De Franstalige gevangenisbewakers staken omdat ze de rationaliseringsplannen van de minister - Geens wil een andere manier van werken introduceren om de personeelsterugval en de 10 procent besparingen in het gevangeniswezen te compenseren - niet aanvaarden. De Franstalige bonden willen dan ook dat Geens terugkeert naar het personeelsplan 2014 toen er 7.241 cipiers waren.

In de voorbije weken beloofde Geens onder meer al 480 extra aanwervingen, een bevriezing van de besparing op de personeelskosten voor dit jaar en investeringen in de infrastructuur. Donderdagavond liet hij wel verstaan dat hij geen toegevingen meer kan doen. "We moeten elkaar halverwege vinden. Ik ben daar nu al."

In de Vlaamse gevangenissen wordt al langer op de nieuwe manier gewerkt wordt en de Vlaamse afdelingen van de bonden hebben dan ook minder problemen met de voorstellen van Geens. Zij hebben wel hun eigen eisen, maar daar zou al voor een groot deel aan tegemoet gekomen zijn in de voorstellen.

Directeurs

De Franstalige en Vlaamse federaties van gevangenisdirecteurs hebben, nog voor het overleg met de vakbonden, vanmiddag samengezeten met minister Geens om hun meningsverschillen bij te leggen.

De Vlaamse federatie had woensdagavond in een open brief Geens opgeroepen om niet toe te geven aan de stakende cipiers. Hierop had de Franstalige federatie net haar steun uitgesproken voor de stakers.

In een persbericht na afloop van het onderhoud, laat de minister optekenen dat hij de timing van de open brief allerminst gepast vond.

Bovendien vond de minister de tegenstelde communictie van de Franstalige en Vlaamse federatie opvallend, omdat ze beide eind april nog een brief hadden geschreven aan de minister waarin enkele gezamenlijke eisen geformuleerd stonden. Zo zijn de gevangenisdirecteurs het er allemaal over eens dat er dringend een minimale dienstverlening moet komen in de penitentiaire instellingen.

Geens gaat er van uit dat de verschillende communicatie te wijten is aan "de druk van de laatste weken". Chris De Vidts, de gevangenisdirecteur van Ruiselede, sprak na afloop van een "goede ontmoeting".