Rijkste families in Firenze nog altijd dezelfde als 600 jaar geleden

De rijkste families in de Italiaanse stad Firenze zijn vaak nog nakomelingen van de families die daar 600 jaar eerder al over de grootste vermogens beschikten. Dat blijkt uit een onderzoek van twee economen van de Italiaanse centrale bank, waarover onder meer The Wall Street Journal bericht. De onderzoekers spreken over een "glazen vloer" die de rijkere familie beschermt.
2007 AP

De twee economen, Guglielmo Barone en Sauro Mocetti, vergeleken de gegevens van de Florentijnse belastingbetalers uit 1427 met die van 2011. Daarbij ontdekten ze dat het inkomen en vermogen van iemands voorouders zeshonderd jaar geleden een goede indicator vormt om zijn huidige inkomen en vermogen te voorspellen.

"De grootverdieners van vandaag bleken zes eeuwen geleden al aan de top van de sociale ladder te staan", zo becommentariëren de onderzoekers hun resultaten op de website VoxEU. "We vinden, in het bijzonder, bewijs voor het bestaan van een glazen vloer die de afstammelingen van de hogere stand beschermt tegen een val op de economische ladder."

Eerste onderzoek over zo'n tijdspanne

In het verleden werd al onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de mobiliteit op de sociaal-economische ladder over verschillende generaties heen eerder beperkt is. Maar het is wellicht de eerste keer dat dit fenomeen over zo'n lange tijdspanne wordt vastgesteld. Of onderzoeken in andere steden of landen vergelijkbare resultaten zouden opleveren, is evenwel niet duidelijk.

De economen maakten gebruik van de achternaam om de banden tussen de huidige Italiaanse families en die van zeshonderd jaar geleden na te gaan. Die werkwijze is volgens hen behoorlijk betrouwbaar, omdat achternamen in Italië erg regionaal en onderscheidend zijn.