23.000 Belgen kregen geen voorstel voor vereenvoudigde belastingaangifte

De voorbije weken hebben ruim 23.000 Belgen geen voorstel gekregen voor een vereenvoudigde belastingaangifte, terwijl ze daar wel recht op hadden. In de plaats daarvan kregen ze de klassieke belastingaangifte. Ze moeten deze belastingbrief nu wel invullen, al zal de fiscus geen sanctie opleggen.

"De mensen die geen voorstel voor een vereenvoudigde belastingaangifte hebben gekregen moeten wel een aangifte indienen, net zoals iedereen", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "Maar aangezien wij in de fout zijn gegaan, zullen deze 23.000 mensen geen sanctie krijgen als ze hun aangifte niet tijdig indienen of helemaal niet indienen. We gaan de belasting vestigen op basis van de gegevens die wij kennen."

Adyns wijst erop dat in totaal 2,3 miljoen voorstellen voor een vereenvoudigde belastingaangifte verstuurd zijn. "Het gaat dus om 1 procent van alle verstuurde voorstellen", zegt de woordvoerder. "Voor volgend jaar voorzien we een nieuwe procedure, zodat dit niet meer zal gebeuren."

Wat is een vereenvoudigde belastingbrief?

Gepensioneerden, mensen met een uitkering of mensen met een zeer laag inkomen kunnen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte in hun brievenbus krijgen. Deze belastingaangifte is al volledig ingevuld en de belastingbetaler moet enkel nagaan of de vooraf ingevulde gegevens juist en volledig zijn. De burger hoeft geen stappen te ondernemen als de informatie klopt. Wanneer de ingevulde gegevens onjuist of onvolledig zijn, moeten ze dit aan de FOD Financiën melden met een papieren antwoordformulier of via Tax-on-web, ten laatste op 30 juni.

Vorig jaar liet 96 procent van de belastingplichtigen hun voorstel van vereenvoudigde aangifte ongewijzigd. Dit jaar werd de leesbaarheid van het document verbeterd, door de lay-out, de kleur en het taalgebruik aan te passen.