36 miljoen euro om lekkende daken Brusselse musea te herstellen

De federale regering trekt 35,9 miljoen euro uit om het dak van het Jubelparkmuseum en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel te herstellen. Daarnaast worden 4 masterplannen opgesteld om deze twee musea evenals het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en het Dynastiegebouw grondig te renoveren.

Het was een treurig zicht in zowel het Jubelparkmuseum als de Konklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) aan de Kunstberg begin dit jaar: her en der in de prestigieuze zalen hadden medewerkers noodgedwongen emmers geplaatst omdat regen- en smeltwater langs het dak binnen sijpelde. Sommige vleugels werden zelfs leeggehaald om te vermijden dat het water de schilderijen en andere kunstwerken zou beschadigen.

Op de ministerraad heeft de regering nu een investeringsbudget van 35,9 miljoen euro goedgekeurd om de lekkende daken te herstellen. 19,3 miljoen euro is voor rekening van de Regie der Gebouwen, 16,6 miljoen euro komt uit de pot van Beliris.

Masterplannen

Naast deze dringende herstellingen, trekt de regering ook geld uit voor een grondige renovatie van zowel het Jubelparkmuseum, de KMSKB, het KIK als het Dynastiegebouw. Concreet worden 4 masterplannen opgesteld om voor elk gebouw precies na te gaan welke werken nodig zijn. De Regie der Gebouwen krijgt 1,04 miljoen euro om deze masterplannen op te stellen.

Eens alles in kaart is gebracht, kunnen de eigenlijke werken starten. Alle renovaties samen worden begroot op 110 miljoen euro. Sowieso worden de werken in verschillende fases en verspreid over meerdere jaren uitgevoerd.

Uit "Het Journaal" van 9 februari 2016:

Meest gelezen