"Geens negeert noden van gevangenissen in Wallonië en Brussel"

De Franstalige christelijke vakbond CSC reageert verrast op het feit dat 4 van de 6 cipiersbonden het akkoord met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) hebben ondertekend. "De voorstellen van Geens komen van meet af aan niet tegemoet aan de noden van de gevangenissen die staken", aldus Laurence Clamar van de CSC. Zelf heeft de CSC het akkoord niet ondertekend.
Laurence Clamar voor het kabinet van Justitie.

Vanavond heeft minister Geens aangekondigd dat de drie Vlaamse vakbonden van de cipiers en de Franstalige liberale vakbond het voorakkoord hebben ondertekend dat hij de bonden woensdag heeft voorgelegd en waarin hij hen onder meer bijkomend personeel belooft.

Dat het om de Vlaamse bonden (en de kleine Franstalige liberale bond) gaat, bevestigt volgens Clamar "dat sinds het begin, het de gevangenissen van het zuiden van het land en van Brussel zijn die staken, en dat men tegemoetkomt aan de behoeften van de gevangenissen van het noorden".

Volgens Clamar wakkert de minister het vuur aan en heeft hij het communautaire element in het debat gebracht. "Sinds het begin, doet hij voorstellen die niet aangepast zijn aan de noden van de gevangenissen die staken." Clamar beschouwt de actie van de minister als "gewelddadig" en ze bevestigt dat de cipiers "woedend" zijn.  

Liberale bond

De kleine Franstalige liberale bond SLFP heeft dus wel getekend en dat begrijpt Clamar niet. "Wanneer men ziet dat in de gevangenissen, men met 98 of 100 procent tegen het voorstel van akkoord heeft gestemd, hoe kan men dan besluiten om het te aanvaarden? Ofwel zijn ze echt totaal niet representatief, ofwel is het niet te begrijpen."

De beslissing van de Nederlandstalige vakbonden begrijpt ze wel. "Uiteraard geven zij die de rationalisering aanvaarden hun goedkeuring. Ze krijgen er cipiers bij, het is Kerstmis! Maar diegenen die de rationalisatie verwerpen, kunnen niet anders dan de voorstellen van de minister afwijzen."

Minister Geens gaat het akkoord nu onmiddellijk toepassen en ook daar heeft Clamar vragen bij. "De gevangenissen van het zuiden en van de hoofdstad, bestaan die wel in de ogen van de minister?", zo vraagt ze zich af. "Hun behoeften worden volkomen genegeerd."