Dovy Keukens veroordeeld omdat bedrijf sollicitant "te oud" vond

Dovy Keukens is door de arbeidsrechtbank van Gent veroordeeld voor leeftijdsdiscriminatie omdat het bedrijf een 59-jarige man niet uitgenodigd had voor een sollicitatiegesprek omdat hij "te oud" was voor de job van verkoper. Volgens Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, stelt de uitspraak een ernstig onderschat maatschappelijk probleem aan de kaak. Bij Dovy zegt men dat een medewerker bij de sollicitatie op eigen houtje heeft gereageerd en dat dit zeker niet het bedrijfsbeleid is.
CHASSENET / BSIP
archieffoto

Unia stapte naar de rechtbank na een melding van een 59-jarige man die niet was uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Dovy Keukens, het bedrijf bekend van de reclamespotjes met de West-Vlaamse oprichter van de zaak: Donald Muylle.  

Als hoofdreden verwees het bedrijf in een mail aan de man expliciet naar zijn leeftijd. "Laat ons zeggen dat je inderdaad het perfecte profiel hebt met uitzondering van uw leeftijd, sorry dat ik daar zo eerlijk over ben, maar het is misschien beter dat je weet waarom ik u niet direct uitnodig op gesprek."

Verschillende pogingen van Unia en het slachtoffer om tot een verzoening te komen, draaiden op niets uit. Bij Dovy klinkt het dat de feiten van twee jaar geleden zijn, dat een medewerker toen op eigen houtje deze mail heeft gestuurd en dat dit maar één keer is gebeurd.

Zaakvoerder Mario Muylle: "Pas achteraf hebben wij dat vernomen en we gaan er niet mee akkoord." Hij benadrukt dat zijn bedrijf mensen van alle leeftijden in dienst heeft en dat Dovy ook mensen van alle leeftijden en nationaliteiten aanvaardt bij sollicitatie. "Het feit is gebeurd, het is twee jaar geleden en we hebben alles gedaan om aan te tonen dat dit een alleenstaand geval is geweest en dat het zeker niet het bedrijfsbeleid van Dovy is."

De werkgever gebruikte tijdens het proces als argument ook dat oudere werknemers moeite hebben met de gebruikte softwareprogramma's, maar de rechtbank veegde dat argument van tafel. De rechter legde de werkgever een dwangsom van 1.000 euro per nieuwe inbreuk op.

De werkgever moet de veroordeling ook op een voor iedereen goed zichtbare plek uithangen. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 25.000 euro.

Ondergerapporteerd

Volgens Els Keytsman (foto in tekst), directeur van Unia, blijft leeftijdsdiscriminatie vaak onder de radar. Vorig jaar waren er bij Unia 80 dossiers waarbij mensen op basis van hun leeftijd werden gediscrimineerd. Meer dan de helft daarvan (56%) ging over werk. Daarbij ging het vooral over mensen tussen 45-55 jaar (29%) en 55-65 jaar (20%) oud.

"Leeftijdsdiscriminatie komt veel vaker voor dan onze jaarcijfers doen uitschijnen", onderstreept Keytsman. "Uit studies blijkt enerzijds dat één op de drie werknemers vindt dat leeftijdsdiscriminatie gerechtvaardigd is en anderzijds dat 45-plussers een aanzienlijk risico lopen om gediscrimineerd te worden. Leeftijdsdiscriminatie wordt dus niet altijd ernstig genomen, laat staan dat het zou worden gemeld. Terwijl het een reëel probleem is."

Volgens Keytsman kan het probleem nog groter worden. "Het aantal 65-plussers zal de komende 25 jaar met de helft toenemen. In België zal het aantal 45-plussers de komende 40 jaar met 20 procent toenemen. Als je weet dat een groeiend deel van de bevolking een aanzienlijke kans heeft op discriminatie op de werkvloer, weet je dat je zo de arbeidsmarkt verlamt."

Lage werkzaamheidsgraad door vooroordelen

Van de Belgen van 55 jaar en ouder was vorig jaar maar 44 procent aan de slag, tegenover een werkzaamheidsgraad van 78,5 procent bij de groep tussen 25 en 54 jaar.

Volgens Unia spelen stereotypen een belangrijke rol in die lage werkzaamheidsgraad. "Nog steeds worden ouderen gezien als minder flexibel, niet mee met de technologie of haast per definitie lijdend aan gezondheidsproblemen. De rechter heeft die vooroordelen in deze zaak terecht afgestraft", besluit Keytsman.

Antidiscriminatiewet

De antidiscriminatiewet voorziet al sinds 2003 in een verbod op leeftijdsdiscriminatie, onder meer op de werkvloer. In totaal zijn er 19 persoonskenmerken die wettelijk beschermd zijn. Leeftijd is er één van. Andere criteria zijn onder meer: nationaliteit, huidskleur, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging en handicap.

Het slachtoffer moet niet bewijzen dat hij gediscrimineerd wordt, de dader moet bewijzen dat hij niet gediscrimineerd heeft.

Meest gelezen