Duitstalige Gemeenschap bant burgemeesters uit parlement

Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft een voorstel goedgekeurd waardoor onder meer een einde komt aan de mogelijkheid om als burgemeester in het parlement te worden verkozen.

Het voorstel is goedgekeurd met een tweederdemeerderheid. Concrete gevolgen heeft het op dit moment niet omdat momenteel geen burgemeesters deel uitmaken van het parlement van de Duitstalige Gemeenschap. De laatste was Friedhehlm Wirtz van ProDG, de burgemeester van Bullingen. In september 2015 nam hij ontslag al parlementslid nadat hij tot voorzitter van de raad van bestuur van de intercommunale Vivias was verkozen.

Voorts werd beslist dat wie een kieslijst wil indienen, 100 handtekeningen nodig heeft of de handtekening van twee (en niet drie zoals tot nu toe) parlementairen.