Franstalige cipiers verwerpen massaal akkoord

In de meeste Brusselse en Waalse gevangenissen verwerpt het personeel het akkoord dat de vakbonden vorige week vrijdag bereikten met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De staking van de cipiers duurt dus voort.

Eind vorige week was het akkoord met Geens al verworpen door het personeel van de gevangenissen in Andenne en Dinant. Vandaag is er ook gestemd in Namen, Bergen, Doornik, Lantin, Paifve en Leuze. In al deze gevangenissen is het akkoord met meer dan 90 procent van de stemmen verworpen.

In de Brusselse gevangenis van Sint-Gillis verliep de stemming heel woelig. "Stembiljetten en zelfs de stembus werden vernietigd door de stakers. Ik ga de stemming niet erkennen. Het is genoeg geweest", zegt Filip Dudal van de christelijke overheidsvakbond ACV, die getuigt dat de sfeer bij momenten zeer agressief was. "De stakers weigerden naar binnen te gaan om te stemmen en ik mocht buiten mijn uitleg niet doen. Nochtans heb ik gemerkt dat er heel wat cipiers verkeerd geïnformeerd zijn, bijvoorbeeld over de zware beroepen", zegt Dudal. "Bovendien wilden ze niet dat de werkwilligen konden stemmen. Waarschijnlijk omdat ze vreesden dat het akkoord toch aanvaard zou worden."

De vakbonden hadden aangedrongen op een geheime stemming waaraan ook de werkwilligen konden mee doen, maar dat werd verworpen door de stakers. Er is uiteindelijk bij handopsteking gestemd en alleen door de stakers.

Het akkoord met Geens moest een einde maken aan de staking in de gevangenissen die nu al bijna vijf weken duurt, maar het ziet er dus naar uit dat dat niet het geval zal zijn. De bal ligt daarmee terug in het kamp van de regering die moet beslissen hoe het nu verder moet.

De Vlaamse bonden dringen aan op een snelle goedkeuring van het akkoord. Volgens Filip Dudal zijn de problemen inzake een onderbezetting van het personeel in Vlaanderen het grootst en moeten er dringend nieuwe aanwervingen kunnen gebeuren. Dat is onmogelijk zolang de staking duurt.