Meer dan 1 miljoen mensen vroegen vorig jaar asiel aan in de EU

In 2015 hebben meer dan een miljoen mensen asiel aangevraagd in de lidstaten van de Europese Unie (EU). Dat aantal is "veel hoger dan de voorbije jaren" en een vervijfvoudiging in vergelijking met het aantal van 2014. Dat constateert het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) in een rapport.

Hoewel de veiligheidsmaatregelen aan de maritieme grenzen werden versterkt, is het aantal dodelijke scheepsrampen in de Middellandse Zee vorig jaar opnieuw toegenomen. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) stierven 3.771 mensen tijdens de oversteek.

Voor het FRA blijven de mogelijkheden om het grondgebied van de EU legaal binnen te komen, ontoereikend. Het agentschap betreurt ook maatregelen zoals de bouw van hekken langs de grenzen en de profilering op basis van nationaliteit. In plaats daarvan zou de EU erover moeten waken dat haar grens- en migratiebeleid "het beginsel van non-refoulement (verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging vreest of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is) en het verbod op collectieve uitzetting respecteert".

Volgens het rapport was er in 2015 in verschillende lidstaten een verergering van racisme en vreemdelingenhaat, die "in hoge mate aangewakkerd werd door de grote toestroom van asielzoekers" en  door terroristische aanslagen. "Om die racistische of xenofobe uitingen tegen te gaan, moeten de lidstaten erop toezien dat elk verondersteld haatmisdrijf wordt onderzocht, vervolgd en berecht", aldus het FRA.

"Europa moet vastberaden blijven in de bescherming van grondrechten waarop eenieder wettelijk aanspraak maakt, of hij nu al generaties in de EU leeft, of juist is aangekomen", besluit Michael O'Flaherty, directeur van het FRA, in het rapport.