Spoorstaking: onderhandelingen in impasse, directie treft sancties tegen stakers

Een nieuwe vergadering tussen de directie en de vakbonden bij het spoor heeft geen vooruitgang opgeleverd in het dossier van de kredietdagen. De directie is van plan sancties te treffen tegen wilde stakers. De staking zelf gaat gewoon voort.
Reizigers kijken of hun trein rijdt in het station van Leuven.

Vandaag hebben de vakbonden en de directie bij het spoor opnieuw vergaderd over het beruchte dossier van de kredietdagen. Omstreeks 16.30 uur zijn de beide partijen uiteen gegaan en dit zonder dat ze enige vooruitgang hebben geboekt. De impasse lijkt hierdoor compleet.

Volgens de vakbondsvertegenwoordigers bleven zowel de bonden als de directie op hun standpunten kamperen. "De directie zei dat ze geen tegenvoorstel kan doen", aldus Luc Piens van ACV-Transcom.

"Strenge vermaning en afhouding premies"

De directies van de NMBS, Infrabel en HR-Rail bevestigen vanavond dat ze van plan zijn sancties te treffen tegen wilde stakers. "Het voorstel ligt in de lijn van vorige sancties, dat wil zeggen een strenge vermaning en een afhouding van de premies van 12,5 euro", zo staat in een persbericht. De vermaning is een nota in het dossier van de werknemer, de premieafhouding omvat een eenmalige vermindering van de productiepremie die spoorlui krijgen.

De staking zelf gaat intussen onverminderd voort. Zoals bekend is de hinder vooral in Wallonië groot omdat de stakingsbereidheid daar groter is. In Vlaanderen rijdt zowat 80 procent van de treinen.

Woensdagochtend staat een nieuwe overlegronde tussen de vakbonden en de directie gepland. Tot dan blijft de hinder aanhouden, ook al omdat morgen een actiedag van de openbare diensten plaatsvindt waaraan ook NMBS-personeel zal deelnemen. Voor woensdag en de komende dagen heeft de socialistische bond stakingaanzeggingen ingediend.

Nipt Vlaams "ja"

Voor aanvang van de vergadering vandaag bleven de vakbondsvertegenwoordigers nog op de vlakte. "We hebben een gezamenlijk, nationaal standpunt bepaald. We gaan bekijken in hoeverre de directie daarin meegaat", stelde Ludo Sempels, de voorzitter van de Vlaamse vleugel van ACOD Spoor.

Opvallend: binnen de socialistische spoorbond zou de Franstalige vleugel unaniem tegen hebben gestemd, aan Vlaamse kant zou er een kleine meerderheid voor "ja" geweest zijn.

Bij de christelijke vakbond, waarvan de vertegenwoordigers bijna een uur te laat aankwamen, werd er geen commentaar gegeven.

"We eisen dat de omzendbrief wordt ingetrokken, zonder voorwaarden, en dat er geen sancties volgen voor de stakers", zo stelde een bron bij de socialistische spoorbond.

De oproep tot sancties voor wilde stakers het voorbije weekend, van onder meer minister van Werk Kris Peeters (CD&V), "draagt alvast niet bij tot een serene discussie", wilde ACOD'er Sempels wel nog kwijt voor aanvang van de vergadering.

Kredietdagen

Bij het spoor wordt sinds woensdag gestaakt onder impuls van de Franstalige spoorbonden. Zij protesteren tegen een herberekening van de kredietdagen. Dat zijn compensatiedagen die de werknemers krijgen omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Volgens de bonden verliezen de spoorlui door de herberekening één tot twee kredietdagen.

Ook over het globale besparingsplan dat de vorige minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant (MR), op papier heeft gezet, is het ongenoegen groot.

Vrijdag bleken de spoordirecties bereid de maatregel in te trekken indien de werknemers akkoord zouden gaan met enkele voorwaarden. Zo zou 15 november (Koningsdag) vanaf dit jaar geschrapt worden als extralegale feestdag, en zou één kredietdag geschrapt worden per 18 dagen afwezigheid wegens ziekte. Over een andere productiviteitsverhogende maatregel vanaf 2017 zou nog sociaal overleg volgen.