Staking en betoging: hier houdt u vandaag beter rekening mee

Een staking bij de spoorwegen en andere overheidsdiensten en een betoging in Brussel en Gent. Vandaag wordt geen normale dag. Waar moet u rekening mee houden?

De socialistische overheidsvakbond is maandagavond om 22 uur aan een spoorstaking in heel het land begonnen, deze keer dus ook in Vlaanderen. In Wallonië en Brussel wil de vakbond ook alle overheidsdiensten plat leggen. In Vlaanderen wordt niet opgeroepen tot een staking, maar zijn de vakbondsleden wel gedekt door een stakingsaanzegging om deel te nemen aan de betogingen.

  • Het treinverkeer zal vandaag grotendeels plat liggen. Ook al staken niet alle bonden, doordat een groot deel van het personeel het werkt wel neerlegt, zal er stevige hinder zijn. Het is nu nog moeilijk in te schatten of en waar er treinen zullen rijden. Meer informatie is te vinden via de website van de NMBS.
  • Ook het internationale spoorverkeer zal wellicht grote hinder ondervinden. Vandaag rijden geen ICE-en Beneluxtreinen naar Duitsland en Nederland. De Thalys rijdt niet naar Luik en Duitsland, tussen Brussel en Parijs zullen vijf Thalys-treinen geschrapt worden. De goedkopere versie van de Thalys, IZY, zou wel gewoon rijden. De gevolgen voor de Eurostar naar Londen zijn nog onduidelijk. De websites van de verschillende maatschappijen geven meer informatie. Thalys en IZY lopen woensdag en donderdag overigens problemen op door een spoorstaking in Frankrijk.
  • Ook De Lijn, de MIVB in Brussel en de TEC in Wallonië verwachten een ernstige verstoring van hun dienstregeling. De drie maatschappijen raden reizigers aan alternatieven te zoeken, zoals carpooling. Ook zij geven meer informatie op hun websites.
  • Her en der zijn initiatieven voor carpooling opgezet. Mobiliteitsplatform Commuty, dat normaal alleen werkt voor de zakelijke markt, biedt zijn website nu ook publiek aan, zolang de vakbondsacties bij het openbaar vervoer aanhouden.
  • Wie in Brussel moet zijn, houdt best niet alleen rekening met de staking, maar ook met de betoging, die naar verwachting 10.000 deelnemers zal lokken. Vanaf 9 uur verzamelen de leden bij het Brusselse Noord-station. Om 11 uur trekt de betoging door Brussel, richting Kunstberg. Tussen 11 en 15 uur wordt grote verkeershinder verwacht en de nodige Brusselse tunnels zullen worden afgesloten.
  • Ook in Gent moeten inwoners en pendelaars rekening houden met een betoging, van de ACOD. De betoging vindt plaats op de Vrijdagmarkt, vanaf 10.30 uur. In en rond het centrum kan er verkeershinder zijn.
  • Zowel in het katholiek als in het gemeenschapsonderwijs zullen leerkrachten de betogingen in Gent en Brussel bij willen wonen. Het is nog onduidelijk op hoeveel scholen leerkrachten afwezig zullen zijn. Scholen gaan wel zoveel mogelijk voor opvang zorgen.
  • Gemeentehuizen en andere openbare instellingen in Vlaanderen zijn in principe gewoon open, alleen kunnen personeelsleden afwezig zijn, als zij willen betogen.
  • Hetzelfde geldt voor ziekenhuizen en zorginstellingen. Zij garanderen in ieder geval een minimale dienstverlening, ook als veel personeelsleden afwezig zijn. Zeker de christelijke bond ACV Openbare Diensten verwacht geen grote hinder in de zorg.
  • De ophaling van huisvuil in verschillende, grotere gemeenten kan wel hinder oplopen. Als dit het geval is, zullen steden zoveel mogelijk proberen later in de week het huisvuil alsnog op te halen.