Tabak veel duurder, aantal rokers daalt licht

De prijs van tabak is in 10 jaar met 60 procent toegenomen, terwijl het aantal rokers tussen 2004 en 2013 met bijna 5 procent is gedaald. Dat heeft de dienst Statistiek van de FOD Economie vandaag bekendgemaakt, aan de vooravond van de Werelddag zonder tabak.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Uit de indexen van de consumptieprijzen van april 2006 en april 2016 blijkt dat de prijs van tabak in 10 jaar tijd met 60 procent is toegenomen.

De voorbije 10 jaar zijn de gemiddelde uitgaven per huishouden aan tabak in absolute cijfers evenwel amper gewijzigd. In 2004 bedroegen die uitgaven voor alle huishoudens samen gemiddeld 250 euro, tegen 239 euro in 2014. Dat blijkt uit het huishoudbudgetonderzoek. In die cijfers zitten ook de huishoudens waar niet gerookt wordt.

De gezinsuitgaven worden dus getemperd door het feit dat er minder gerookt wordt. Volgens de Gezondheidsenquête uit 2013 van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid is het percentage rokers gedaald van 27,9 procent in 2004 naar 23,1 procent in 2013.

Als enkel de huishoudens met minstens één roker in beschouwing worden genomen, stegen de gemiddelde jaarlijkse uitgaven aan tabak van 827 euro in 2004 tot 937 euro in 2014.