Vlaamse bonden én Frans­talige liberale bond tekenen akkoord met Geens

De drie Vlaamse vakbonden van de cipiers en de Franstalige liberale bond hebben het voorakkoord met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ondertekend. Dat heeft Geens gezegd tijdens een persconferentie.

Vorige week heeft minister van Justitie Geens een voorakkoord bereikt met de vakbonden over bijkomend personeel. De Franstalige cipiers hebben dit massaal verworpen, ook vandaag nog. Zij staken gewoon voort.

De Vlaamse bonden dringen daarentegen aan op een beëindiging van de staking. Zij zeggen dat het personeelsgebrek het meeste nijpend is in Vlaanderen en willen snel tot aanwervingen kunnen overgaan.

Als gevolg van de ondertekening van het protocol zullen de bonden vanaf woensdag 1 juni geen enkele staking in de gevangenis van Sint-Gillis meer erkennen, zeggen ACOD en ACV.

Er wordt nu al vijf weken gestaakt in de Brusselse en Waalse gevangenissen, en dus ook in die van Sint-Gillis. Maar deze gevangenis valt onder de bevoegdheid van directie Noord. Filip Dudal van ACV-Openbare Diensten en Gino Hoppe van ACOD benadrukken dat ze hierdoor de staking vanaf 1 juni, een dag na de actiedag van de openbare diensten morgen, niet meer zullen erkennen, wat erop neerkomt dat de stakers geen stakingsvergoeding meer zullen krijgen.

"Het overleg heeft hoe dan ook een resultaat opgeleverd"

Op een persconferentie heeft minister Geens vanavond aangekondigd dat de drie Vlaamse bonden, het ACV, de ACOD en het VSOA, het voorakkoord hebben getekend. Ook de Franstalige liberale bond heeft dat gedaan. De Franstalige christelijke en socialistische bonden weigeren dat nog steeds.

"Ik heb de eer u aan te kondigen dat vier van de zes vakbonden het voorakkoord dat ik hen woensdag heb voorgelegd hebben getekend", zei hij. "Het spreekt voor zich dat ook voor de overige twee Franstalige vakbonden de deur blijft openstaan. Ik blijf het overleg met hen voortzetten. Hoe dan ook heeft het overleg nu een resultaat opgeleverd." Het akkoord nog wijzigen, is Geens niet van plan.

Geens wil de voorstellen die in het akkoord staan nu in alle Belgische gevangenissen beginnen uit te voeren. "Ik ga het protocol uitvoeren door de rekrutering te versnellen en de aanpak van de infrastructurele verachtering en de overbevolking verderzetten."

"In de gevangenissen waar nog steeds wordt gestaakt, wil ik alles doen om de situatie te verlichten. Vanaf morgen gaat een cateringbedrijf daar drie maaltijden per dag leveren, waarvan 1 warme maaltijd. Op die manier kan het personeel dat daar wel nog aan het werk is, worden vrijgemaakt om de gevangenissen schoon te maken."

"Hoe het nu verder moet, is hoogst onduidelijk"

"Ondanks het akkoord gaat de staking voort omdat de twee Franstalige vakbonden die nee hebben gezegd een stevige achterban in de Franstalige gevangenissen hebben", licht VRT-journalist Caroline Van den Berghe de situatie toe in "Het Journaal".

"Dit betekent dat er een breuk is tussen de verschillende vakbonden en tussen hun solidariteit. Hoe het nu verder moet, is hoogst onduidelijk. Zullen gevangenissen waar nog steeds wordt gestaakt werkwilligen toelaten?"