26 procent "verdacht" zieke cipiers tijdens Pinksterweekend

Ruim een kwart van de ziekteverloven van de cipiers tijdens het Pinksterweekend blijkt mogelijk verdacht. Dat blijkt uit cijfers van Medex die onze redactie kon inkijken. Medex is de overheidsdienst die onder meer instaat voor de controles van ziekte bij het overheidspersoneel.

Tijdens het Pinsterweekend (14-16 mei 2016) heeft Medex 47 extra controleopdrachten laten uitvoeren bij de cipiers. Op 17 mei liet minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weten dat het ziekteverzuim bij het gevangenispersoneel tijdens het weekend ervoor dubbel zo hoog lag.

Het resultaat van de extra controles is opmerkelijk. 31 personeelsleden bleken inderdaad ziek (66 procent), in 5 gevallen moest het werk vervroegd worden hervat (11 procent), in 3 gevallen werd een foutief adres opgegeven (6 procent) en in 4 gevallen is geen gevolg gegeven aan een oproeping (9 procent). Bij 26 procent van de uitgevoerde controles bleek het ziekteverzuim dus niet helemaal koosjer.

"In principe doen wij controles aan huis, maar als de betrokkene niet thuis geeft, zijn wij verplicht om hem naar het kabinet van de controlearts op te roepen", legt Eduard De Decker van Medex uit. "Er waren artsen die vaststelden dat de betrokkene wel thuis was - of er was toch wel leven in huis want de televisie stond aan of er stond een wagen geparkeerd voor de deur - maar er werd niet gereageerd op het aanbellen van de controlearts." Volgens De Decker hebben die mensen zich later ook niet aangeboden bij de controlearts.

De cijfers kan u ontdekken in onderstaande tabel.

Voor wat betreft de hele maand mei blijkt dat er bij de cipiers drie keer meer ziekenverloven zijn ingekort na een controle op vraag van de werkgever: in 6,9 procent van de gevallen bij de cipiers, tegenover 2,3 procent bij de rest van het overheidspersoneel.

"Bij controles van mensen die met stressgerelateerde aandoeningen kampen, is het heel moeilijk om die tegen te spreken", zegt Eduard De Decker. "Als de afwezigheid heel lang duurt, kan de controlearts bijvoorbeeld wel vaststellen dat er geen adequate behandeling wordt gevolgd, en dan kan hij overgaan tot een vervroegde werkhervatting." In de meeste gevallen bleken cipiers psychische problemen aan te geven.

Hierbij wat uitleg om onderstaande tabel correct te kunnen lezen:

  • Autres: andere overheidsdiensten
  • EPI: cipiers
  • Adhoc: controle op vraag van werkgever
  • Bradford: controle op basis van bepaalde criteria uit verleden werknemer
  • Random: willekeurig

Als je de medische controles van de maand mei bekijkt - uitgezonderd de 47 controles van het Pinksterweekend - blijkt dat het gerechtvaardigd ziekteverzuim bij de cipiers sowieso lager ligt dan bij het overige overheidspersoneel: 84,4 tegenover 90,2 procent. Ook het aantal ingekorte ziekenverloven ligt opvallend hoger: 5,1 tegenover 1,8 procent. Niet gerechtvaardigd ziekenverzuim ligt dubbel zo hoog: 1,3 tegenover 0,6 procent.

In mei waren de cipiers goed voor zowat een kwart van de uitgevoerde medische controles.

"Normaal gezien zijn er dagelijks zo'n 500 cipiers afwezig", zegt Eduard De Decker. "Vanaf 26 april, het begin van de staking, zien we daar een opmerkelijke stijging, eigenlijk bijna een verdrievoudiging. Er waren piekmomenten van 1.300 afwezigheden op één dag. Dat is na die speciale pinkstercontroles gedaald naar ongeveer 1.000 eenheden per dag. Opmerkelijk is dat dit alleen is vast te stellen bij de Franstalige cipiers."