ACOD Spoor trekt stakingsaanzegging tot vrijdag in

De socialistische vakbond ACOD Spoor trekt een stakingsaanzegging terug in, enkele uren nadat het die had ingediend voor morgen, donderdag en vrijdag. Morgen is er opnieuw overleg met de directie van de NMBS. De christelijke vakbond ACV had geen stakingsinzegging ingediend.

Bij het spoor wordt sinds vorige week woensdag gestaakt onder impuls van de Franstalige spoorbonden. Zij protesteren tegen een herberekening van de kredietdagen. Dat zijn compensatiedagen die de werknemers krijgen omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur.

Volgens de bonden verliezen de spoorlui door de herberekening één tot twee kredietdagen. Vrijdag bleken de spoordirecties bereid de maatregel in te trekken indien de werknemers akkoord zouden gaan met enkele voorwaarden, zoals de schrapping van 15 november (Koningsdag) als extralegale feestdag. De achterban van de vakbonden verwierp dat voorstel echter.

Vanochtend werd dan aangekondigd dat de ACOD Spoor een stakingsaanzegging ingediend had voor morgen, donderdag en vrijdag, maar die is om iets over vier vanmiddag opnieuw ingetrokken. De christelijke vakbond ACV had geen stakingsaanzegging ingediend.

Wordt die oproep nu opgevolgd of niet?

Volgens de ACOD is de stakingsaanzegging ingetrokken om de leden te beschermen tegen de sancties waarmee de NMBS had gedreigd tegen stakers. Dat is omdat de staking niet conform de regels is aangekondigd. Normaal moet dat acht dagen op voorhand en de voorbije dagen was er al een wilde staking die anders werd opgevolgd in Franstalig België en in Vlaanderen.

De socialistische vakbond wil nu overleg met alle instanties om te bekijken of er al dan niet een nieuwe stakingsaanzegging voor volgende week wordt ingediend. De bond roept de leden op om deze week alleszins niet te staken, maar kan niet garanderen dat die oproep overal wordt opgevolgd. 

Hoe dan ook is er morgenochtend overleg tussen de vakbonden en de directie van de NMBS. De ACOD zal daar aan deelnemen. De christelijke vakbond ACV had geen stakingsaanzegging ingediend en is niet van plan tot aan de zomervakantie om nog actie te voeren. Wel zal de Franstalige vleugel van de spoorbond CSC-Transcom eventuele stakingsacties van haar leden dekken tot vrijdag. De bond roept niet op om te staken, maar leden die dag toch doen, zullen een stakingsvergoeding ontvangen. Het is niet duidelijk wat de Vlaamse vleugel van het ACV wil doen.

Wie staakt, is onwettig afwezig

HR Rail, de personeelsdienst van de NMBS, waarschuwt dat de stakingsaanzegging die ACOD Spoor deze week heeft ingediend, niet aanvaard wordt omdat de afgesproken termijn niet gerespecteerd werd.

Medewerkers die staken, zullen die ongewettigd afwezig zijn. Ze zullen een boete krijgen van 12,5 euro en een strenge vermaning. Dat hebben de directiecomités van de spoorwegen beslist. Daarom heeft ACOD Spoor eerder beslist om de stakingsaanzegging in te trekken.

Ook hinder bij de Waalse bussen

Op een personeelsvergadering van de socialistische bond CGSP heeft het personeel vanmorgen beslist om ook morgen actie te voeren, aldus de Waalse vervoersmaatschappij TEC.

Morgen is er om 14 uur opnieuw een personeelsvergadering, waar de deelnemers zullen beslissen of de acties voortgaan of niet.