Michel: "Niet hervormen betekent verarmen"

In een reactie op de acties bij de openbare diensten zegt premier Charles Michel (MR) dat de federale regering haar hervormingen wil voortzetten, maar dat ze hierbij altijd openstaat voor dialoog met de sociale partners. De hervormingen zijn noodzakelijk, zegt de premier, want "niet hervormen betekent verarmen".
Premier Charles Michel (archieffoto).

"Niet hervormen, dat betekent verarmen", zei Michel. "Het is de verantwoordelijkheid van de regering om de koers aan te houden en om door te gaan met de begonnen hervormingen. Wij blijven openstaan voor dialoog met de sociale partners, zoals de regering dat al ettelijke keren heeft aangetoond."

Volgens de premier zijn de hervormingen noodzakelijk om "de duurzame financiering van de solidariteit te garanderen". Zo is de pensioenhervorming nodig om een versterking van de toekomstige pensioenen te verzekeren, volgens Michel. De hervormingen op de arbeidsmarkt moeten ons land aantrekkelijker maken voor investeerders, die zo voor jobs zorgen, en de hervormingen bij de openbare diensten moeten deze moderniseren en zo hun toekomst verzekeren, zei Michel.

De premier zei ook dat de eerste resultaten van de hervormingen al enkele maanden tastbaar zijn: de taxshift zorgt voor een verhoging van de koopkracht volgens Michel, de werkloosheid is gedaald, er zijn minder faillissementen, er is een recordaantal bedrijven opgericht, de loonhandicap is verkleind en de strijd tegen de fiscale fraude heeft recordbedragen opgebracht, 228 miljoen euro op vier maanden tijd.

"Deze eerste resultaten volstaan niet. De weg is nog lang. Meer dan ooit moeten we de rangen sluiten en allen in dezelfde richting werken om de jobcreatie te bevorderen. Dat is nog meer het geval na de aanslagen van 22 maart, die onze economie schade hebben toegebracht. We mogen onszelf niet in de voet schieten. Voor economisch dynamisme en jobcreatie is stabiliteit vereist", zei Michel.

Premier Michel wijst erop dat het stakingsrecht niet absoluut is. Hij roept op om het recht van miljoenen burgers en studenten om zich te verplaatsen en te werken te respecteren.