Referendum over wijzigingen aan wet-Major

Na maanden onderhandelen gaat een referendum van start over de havenarbeid en wijzigingen aan de zogenoemde wet-Major. Het ontwerpakkoord van werkgevers, vakbonden en minister van Werk Kris Peeters wordt voorgelegd aan de havenarbeiders.
Havenarbeiders in de terminal van Zuidnatie.

De wet-Major blijft behouden, maar de opvallendste wijziging is dat erkende havenarbeiders ook buiten de "pool" zullen kunnen worden aangetrokken. Tot nu toe kon dat niet.

De aanpassingen zijn nodig, omdat er anders zware boetes dreigen van Europa. Als dit voorstel aanvaard wordt, zullen die er niet komen, zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

"We hebben nu een voorakkoord dat de wet-Major overeind houdt, maar wel in de toepassing ervan zeer duidelijk een antwoord geeft aan de vijf vragen, de vijf ingebrekestellingen van Europa. Dit is een heel belangrijke stap, en dan zijn er nog twee belangrijke elementen, ten eerste de uitslag van het referendum en ten tweede de beslissing van de Europese Commissie om de ingebrekestelling stop te zetten. En wanneer dat gebeurd is zal ik in dit dossier wat rustiger kunnen slapen", zo zei hij.

Het referendum over de wet-Major zal twee weken duren.