Risico op overschotten op Belgische elektriciteitsnet

De Europese beheerders van hoogspanningsnetwerken ETSO-E waarschuwen dat er deze zomer mogelijke overschotten op het Belgische elektriciteitsnetwerk zouden kunnen zijn. Vorig jaar was er nog sprake van mogelijke stroomtekorten. Beiden zijn nefast voor het stroomnet.

Vorig jaar kampte ons land met defecte kerncentrales die maandenlang stilgelegd moesten worden. Toen had ENTSO-E, de vereniging van hoogspanningsbeheerders in Europa België gewaarschuwd voor mogelijke stroomtekorten.

Dat werd ernstig genomen en daarop werden in ons land plannen opgesteld om bij tekorten bepaalde gemeenten tijdelijk af te koppelen om de stroomvoorziening in het land op peil te houden. Uiteindelijk bleek dat allemaal nogal mee te vallen en intussen draaien de kerncentrales weer op volle toeren, zij het niet zonder discussie.

Daarom is het opvallend dat ENTSO-E nu voor deze zomer waarschuwt voor het omgekeerde, namelijk stroomoverschotten op het Belgische netwerk. Ook dat is niet goed, want dat kan eveneens tot problemen leiden. Normaal beschikt ons land over voldoende exportcapaciteit om het teveel aan stroom af te voeren naar de buurlanden, maar in uitzonderlijke periodes van veel wind of zonneschijn zou het aanbod verminderd moeten worden in de nucleaire of fossiele stroomcentrales.

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, nuanceert de vrees van ENTSO. Voor Elia is weliswaar een evenwicht op de markt essentieel zonder tekorten of overschotten. Elia zegt ook dat eventuele overschotten zich slechts in extreme situaties met erg veel wind en zon zouden voordoen. "We ervaren het niet als iets negatiefs", aldus Elia.