Rutten wil belastingontwijking aanpakken

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wil de belastingontwijking aanpakken. Dat heeft ze gezegd in een debat met SP.A-voorzitter John Crombez in "Terzake". Rutten is ook voor een belasting voor de hele rijken, op voorwaarde dat die niet op de schouders van de middenklasse terechtkomt.

Rutten reageerde in "Terzake" op een uitspraak van Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) in Humo. Die zei naar aanleiding van de betogingen en de stakingen, dat veel mensen blijkbaar vinden dat er iets niet klopt, en misschien hebben ze voor een stuk gelijk. "Het beeld komt over als niet geheel rechtvaardig."

Rutten reageerde daarop door te zeggen dat ze het onrechtvaardig vindt dat mensen met zeer veel geld het nodig vinden van constructies op te zetten, in Panama, om zo de belastingen bij ons te ontwijken, maar als die mensen dan ziek worden, maken ze wel van onze gezondheidszorg gebruik. "Dat is oneerlijk. Mensen die de belastingen ontwijken, die moeten we pakken, en het heeft geen enkele zin om daar excuses voor te zoeken", zei ze. "Iedereen moet hier zijn bijdrage leveren."

Belasting

Rutten staat ook niet afkerig van een belasting op de grote fortuinen, op voorwaarde dat die de middenklasse niet raakt. "Ik sta open voor systemen die de hele rijken gaan belasten", zei ze. "Wat ik niet ga doen, is de middenklasse laten betalen. En daar zit natuurlijk het probleem, en daar zit ook de illusie die men creëert: men begint met een idee, en men eindigt altijd bij dezelfde mensen, dezelfde schouders die de lasten moeten dragen."

John Crombez zei daarop dat er in de politiek ondertussen een brede consensus is om er voor te zorgen dat men niet altijd uitkomt bij dezelfde mensen, namelijk de middenklasse. Dus dat klinkt wel goed vanuit de regering, zo zei hij, maar men moet kijken naar de realiteit.

En die is volgens Crombez minder fraai: "Waar ik onwel van wordt, is dat de regering nu zegt, we hebben begrip daarvoor, maar vorige week heeft (minister van Financiën) Johan Van Overtveldt in Europa de nieuwe eerlijke regels voor multinationals, waar we het in de vorige regering over eens waren, BEPS en andere, tegengehouden, samen met Luxemburg en Ierland", zo zei hij.

Als Rutten het als voorzitter van een meerderheidspartij echt meent, dan moet ze zorgen dat Van Overtveldt op zijn stappen terugkeert, zo zei Crombez.

Rutten zei dat ze daar open voor stond, en ze wees erop dat er in de vorige legislatuur al belangrijke stappen gezet zijn om de achterpoortjes in verband met belastingontwijking te sluiten. Er is een enorm verschil tussen het bankgeheim nu en het bankgeheim van tien jaar geleden, zo zei ze.

Maar zo zei Rutten: "We moeten dat als unie doen, samen stappen zetten om die oneerlijke situatie recht te zetten. Wat ik niet ga doen, is in het meest belaste land ter wereld de middenklasse opnieuw belasten. Elk model dat op tafel komt, komt telkens bij de middenklasse terecht. Ik heb nog geen enkel voorstel gezien dat werkelijk naar 1 procent (rijksten) gaat."

Op het einde van het debat kwam het nog tot een klein incident toen Crombez beaamde dat er in de vorige legislatuur belangrijke stappen gezet waren, maar zei dat er bij Swissleaks 477 miljoen euro opgehaald is, terwijl dat bij Luxleaks slechts 2,7 miljoen is.

Rutten ontkende dat en zei: We hebben nu al meer geld opgehaald op een paar maanden dan u in de ganse periode."

Waarop Crombez antwoordde: "Dat is de communicatie van mijnheer Van Overtveldt, en ik denk dat u een probleem hebt met met mijnheer Van Overtveldt, dat hij u ook blaasjes aan het wijsmaken is."

Rutten noemde dat "zware beschuldigingen" maar volgens Crombez zijn die "zeer reëel."