VBO vraagt stakers aan tafel te gaan en kalmte te laten terugkeren

"Kom weer aan tafel en laat de kalmte in het land terugkeren." Dat is de oproep van VBO-topman Pieter Timmermans. Hij zegt begrip te hebben voor de "gevoelens en vragen" van de stakers, maar niet voor de manier waarop ze handelen.

Hij geeft in zijn open brief een paar "elementen ter overweging" mee. De VBO-topman zegt te vrezen voor een impasse zoals in de jaren 70 "die alleen maar tot gevolg zal hebben dat we met zijn allen zullen verliezen". Om dat te vermijden, moet weer overleg gepleegd worden.

Volgens Timmermans kunnen aan de onderhandelingstafel twee vliegen in één klap geslagen worden. "Het prille economische herstel wordt niet gefnuikt, en de standpunten van de ene en de andere partij kunnen op een objectieve, niet-sloganeske en juiste wijze met elkaar gedeeld worden."

Hij stelt voor dat de sociale partners eerst een oplijsting maken van hun vragen aan de verschillende overheden, om vervolgens met de regeringstop over die vragen te overleggen. Een ander VBO-voorstel is "dat de overheden de Europese Commissie vragen de strikte Eurostat-regels inzake overheidsinvesteringen voor een periode van bijvoorbeeld drie jaar te verlichten". Timmermans ziet daarin een groot potentieel voor jobcreatie.

Timmermans zegt beterschap te zien voor de economische situatie. "Ook voor dit jaar verwachten we 25.000 nieuwe jobs", zegt de VBO'er. "De bedrijfsinvesteringen trekken opnieuw aan." Tegelijk pleit hij voor noodzakelijke hervormingen, zoals die van de arbeidsmarkt en de pensioenen. In zulke tijden blijven staken is voor Timmermans "de tak afzagen waarop u zelf zit".