"Net meer kans op armoede door nieuwe kinderbijslag"

De hervorming van de kinderbijslag zal het armoederisico voor gezinnen met twee kinderen significant doen stijgen. Dat zeggen Bea Cantillon en Wim Van Lancker van het Centrrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen) op basis van nieuwe berekeningen die ze maakten. Het CSB weerlegt daarmee de bewering van de Vlaamse regering dat de hervorming het armoederisico van gezinnen net zal doen dalen. Oppositiepartij SP.A dringt aan op een bijsturing van de hervorming.

Volgens de Vlaamse regering zal de hervorming van de kinderbijslag vanaf 2019 het armoederisico voor zowat alle gezinnen doen dalen. Enkel voor gezinnen met vier kinderen of meer zou het risico gelijk blijven.

Maar volgens het Centrum voor Sociaal Beleid (CSB) klopt die bewering niet. De onderzoekers van het centrum gingen aan het rekenen, nadat de Vlaamse regering afgelopen weekend de bedragen van de nieuwe kinderbijslag hadden bekendgemaakt.  

En wat blijkt nu? Het armoederisico voor gezinnen met twee kinderen zou net significant stijgen, meer bepaald van 7,6 procent naar 8,4 procent. Ook voor eenoudergezinnen zou het risico stijgen van 22,3 naar 22,9 procent.

Inflatie

Het verschil met de cijfers die de regering gebruikt, is te verklaren door het feit dat de regering in haar berekeningen uitgaat van de situatie in 2015 en van de cijfers in 2019 (wanneer het nieuwe systeem ingaat).

De gebruikte bedragen en inkomensgrenzen zijn met andere woorden niet aangepast aan de stijgende levensduurte, de inflatie dus, waardoor het armoederisico voor bepaalde groepen wél toeneemt, stelt het Centrum voor Sociaal Beleid.

Koren op de SP.A-molen

De resultaten van het onderzoek zijn koren op de molen voor oppositiepartij SP.A. Eerder bracht de partij al aan het licht dat weeskinderen minder kinderbijslag zullen krijgen in het nieuwe systeem.

En op basis van de CSB-berekeningen vindt SP.A nu helemaal dat de regering haar hervorming moet bijsturen. "De regering stelt zich terecht tot doel dat de hervorming het armoederisico moet doen dalen. Daarmee staat of valt deze hervorming ook voor ons. Maar als de hervorming niet doet wat ze moest doen, dan moet de regering opnieuw aan de tafel gaan zitten en het werk opnieuw doen", zegt Vlaams parlementslid Freya Van den Bossche aan persagentschap Belga.

"Ik twijfel niet aan de goede intenties van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Maar als nu blijkt dat er door de nachtelijke onderhandelingen fouten in de simulaties zijn geslopen, moet men dat erkennen en de hervorming bijsturen. De trofee mag dus opnieuw in de kast".