Bijna de helft van de cipiers in Sint-Gillis werkt niet

In de Vlaamse gevangenis van Sint-Gillis is bijna de helft van het personeel nog steeds afwezig. Van een volledige werkhervatting is dus nog geen sprake. De Vlaamse vakbonden hadden gisteren laten weten dat ze geen enkele actie mee zouden ondersteunen na het akkoord dat ze maandag hebben ondertekend met minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

De gevangenis van de Brusselse gemeente Sint-Gillis is een Vlaamse gevangenis. En omdat alle Vlaamse vakbonden het akkoord met Geens hebben ondertekend, moesten de cipiers er opnieuw aan de slag gaan.

"Iedereen is hier gewoon naar binnen kunnen gaan, maar er is bijlange geen volledige bezetting. De normale bezetting is 63 cipiers, er zijn er 37 beginnen te werken. Bijna de helft is nog thuis", zegt VRT-journaliste Liesbeth Indeherberghe, die vanmorgen een kijkje ging nemen aan de gevangenis van Sint-Gillis. "Als voornaamste reden geven ze staking, treinstaking of ziekte op."

Een Vlaamse cipier die drie weken heeft meegestaakt en nu het werk hervat, geeft aan dat hij zich in de standpunten kan vinden. "De vakbond waarbij ik aangesloten ben, heeft zich akkoord verklaard. Er is ook beslist om extra personeel in dienst te nemen, dat is voor mij persoonlijk wel heel belangrijk." Maar er zijn ook andere stemmen. "Er is niet gesproken over pensioen, ziektedagen, de manier van werken, alleen over extra personeel. Dat was de laatste van onze zorgen", zegt een andere cipier.

Er is geen sprake van een volledige werkhervatting in Sint-Gillis, een volledig normaal regime is er dus nog niet. De directie zegt alles in het werk te stellen opdat de gevangenen vandaag kunnen telefoneren en een douche nemen. De wandeling zal ook kunnen plaatsvinden, maar bezoek is nog altijd niet mogelijk.

Het is vandaag ook de eerste ochtend dat er geen versterking is van politie of van militairen, al kan dat later nog herbekeken worden.

Franstalige bonden zetten actie voort

In de rest van de Brusselse en Waalse gevangenissen gaat de staking nog altijd voort. Sommige gevangenissen halen de minimumbezetting maar in grote gevangenissen zoals Lantin, Andenne en Nijvel is nog niet de helft van het vereiste minimumaantal cipiers aanwezig. De basisbehoeften van de gevangenen kunnen er niet gegarandeerd worden

De drie Vlaamse vakbonden ACV, ACOD en VSOA en de Franstalige liberale vakbond SLFP keurden maandag het akkoord met minister van Justitie Geens goed. Dat betekent dat die vakbonden geen enkele actie meer indekken. De Franstalige vakbonden CGSP en CSC, die het akkoord verwierpen, zetten hun staking wel voort.

In het protocolakkoord staat onder meer de aanwerving van 480 bijkomende statutairen, van wie 386 cipiers, voor het einde van het eerste semester van 2017, de bevriezing van de besparingen in 2016 en daling van de overbevolking in de gevangenissen tot 10.000 gevangenen.