Cipiers in Lantin versterken hun stakingspost

Aan de gevangenis van Lantin in Luik staat een grote stakingspost voor de toegangspoort, met tonnen en andere obstakels. De stakende cipiers proberen de leveringen aan de gevangenis, de bezoekers en de werkwilligen te blokkeren. De directie heeft om bijstand van de politie gevraagd.
Sophie Kip

In Lantin, waar 900 gedetineerden zitten, wordt nog steeds gestaakt door de cipiers. Op dit moment zijn 22 werkwillige cipiers aan de slag, zij worden bijgestaan door 25 agenten en 20 militairen.

Vanmorgen is de stakingspost aan Lantin nog versterkt. De stakers blokkeren er de hoofdingang nu volledig en proberen er leveringen aan de gevangenissen en bezoeken tegen te houden. De zij-ingang voor leveranciers blijft wel open.

De stakende cipiers hebben intussen wel beslist om kinderen van gedetineerden deze namiddag toe te laten om hun ouder te bezoeken, en dat voor het eerst in vijf weken. Een vakbondsafgevaardigde benadrukt wel dat de cipiers "niet de intentie hebben om ook andere bezoeken dan die van kinderen toe te laten, in tegenstelling tot wat de directie wil".

Ook in Ittre blokkeert een stakerspost de ingang van de gevangenis, waardoor leveranciers en bezoekers niet binnen kunnen.

De staking van de cipiers in de Brusselse en Waalse gevangenissen is aan de 36e dag toe. Maandag ondertekenden de drie Vlaamse en de Franstalige liberale vakbond een protocolakkoord met minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de twee andere Franstalige vakbonden hebben dat verworpen en zetten hun actie voort.

Sophie Kip