Nieuwe bidsprinkhaan genoemd naar opperrechter Ruth Bader Ginsburg

Onderzoekers van het Cleveland Museum of Natural History hebben een nieuwe soort bidsprinkhaan genoemd de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg. De nieuwe soort is geïdentificeerd aan de hand van de vrouwelijke geslachtsdelen, wat een nieuwe methode is.
De nieuwe bidsprinkhaan (foto: Cleveland Museum of Natural History).

De nieuwe soort, Ilomantis ginsburgae, leeft in Madagaskar, en lijkt erg op andere bidsprinkhanen uit dezelfde streek. Het is de eerste bidsprinkhanensoort die onderscheiden is van de andere aan de hand van een vergelijking van de vrouwelijke geslachtsdelen. Tot nog toe werden de mannelijke geslachtsdelen gebruikt om soorten van elkaar te onderscheiden en te classificeren.  

Daarna werden de bevindingen gecontroleerd aan de hand van de traditionele methodes, en ze bleken te kloppen.

De verschillen tussen de geslachtsdelen van de verschillende bidsprinkhanen zorgen er voor dat ze niet met elkaar kunnen paren, - het "sleuteltje" van de ene past niet in het "slot" van de andere - en net dat maakt dat het verschillende soorten zijn, ook al lijken ze zo goed op elkaar dat ze met het blote oog niet van elkaar te onderscheiden zijn.

"Als feministische biologe, heb ik me vaak afgevraagd waarom vrouwelijke specimens niet gebruikt werden om de meeste soorten te bepalen", zei Sydney Brannoch, de belangrijkste auteur van de studie over de nieuwe soort.

"Dit onderzoek bewijst dat het gebruik van vrouwelijke specimens voor het classificeren van bidsprinkhanen steek houdt", zo zei ze. "Ik hoop dat ons werk niet alleen een precedent stelt in de taxonomie (de biologische classificatie), maar ook duidelijk maakt dat onderzoekers de beide seksen moeten onderzoeken en als gelijk moeten beschouwen in ander wetenschappelijk onderzoek."

De onderzoekers zegden dat ze de bidsprinkhaan naar rechter Ruth Bader Ginsburg van het Amerikaanse Hooggerechtshof hebben genoemd vanwege haar "toewijding aan de vrouwenrechten en de gelijkheid van de geslachten", en vanwege haar gewoonte om een jabot te dragen, een kanten plooisel bovenaan haar kleed. Die jabot lijkt wat op de nekplaat van de nieuwe bidsprinkhaan.

Meer informatie over de studie staat op de website van het Cleveland Museum of Natural History.

AP2010

Opperrechter Ruth Bader Ginsburg met haar kenmerkende jabot.