Oosterweel pas ten vroegste in 2024 afgewerkt

De Oosterweelverbinding, het grote mobiliteitsproject van Antwerpen, zal zeker niet voor eind 2023 klaar zijn. Dat zegt de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), die de werkzaamheden coördineert.

In maart 2015 hakte de Vlaamse regering de knoop door. De werken voor de Oosterweelverbinding zouden starten in 2017 en opgesplitst worden in verschillende deelprojecten. Het hele project zou zo niet toegewezen hoeven te worden aan één aannemer. Dat verscherpt de competitie tussen aannemers, waardoor voor elk onderdeel scherpere prijzen verwacht worden. Alles zou in 2023 afgewerkt moeten zijn.

De BAM heeft nu een nieuwe planning opgesteld. Daaruit blijkt dat de Oosterweelverbinding zeker een jaar later afgewerkt zal zijn dan wat in 2015 vooropgesteld was. "De werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding zijn complexer dan eerst ingeschat. Tot eind 2023 zullen er nog werken in uitvoering zijn", zegt Tim Van der Schoot, hoofd communicatie van de BAM.

De latere afwerkingsdatum komt doordat men ruim de tijd wil nemen om de gevolgen voor het milieu te onderzoeken, maar ook het opsplitsen in verschillende deelprojecten speelt een rol. "Voor de meer complexe opdrachten, zoals het insleuven van de noordelijke ring, moet de aannemer of het consortium van aannemers meer tijd krijgen om de bouwvergunning grondig te bestuderen, het werk in te schatten, een prijs te maken en een finaal voorstel te formuleren."

De bedoeling is om deze maand een bouwaanvraag klaar te hebben voor het eerste deel van het project, de werken op Linkeroever. Aannemers kunnen zich dan kandidaat stellen. Wellicht gaan de werkzaamheden na de zomer van volgend jaar van start.