Oudste handgeschreven document opgegraven in Londen

Bij graafwerken in het centrum van de Britse hoofdstad Londen hebben archeologen de oudste vormen van schrift in Brittannië ontdekt. Het gaat om houten bordjes die dateren uit het begin van de Romeinse tijd in de eerste eeuw na Christus. Eén ervan bevat de oudste verwijzing naar "Londinio", Londen dus.

Tijdens graafwerken voor het nieuwe kantoor van het financiële persbureau Bloomberg in het centrum van London zijn houten structuren uit het begin van de Romeinse periode ontdekt. Daaronder waren 400 houten tabletjes met was waarin geschreven was. Een aantal daarvan zijn nu ontcijferd.

Volgens het Museum of London Archeology (MOLA) gaat het om de oudste handgeschreven documenten die ooit gevonden zijn op het eiland Brittannia. Het gaat hoe dan ook om unieke documenten die een inzicht geven in het leven van de eerste decennia na de Romeinse verovering van Brittannia.

Eén tabletje uit de periode tussen 65 tot 80 na Christus bevat de vermelding "Londinio Mogontio", wat vertaald wordt als "In Londen, voor Mogontius". Het zou de eerste verwijzing zijn naar Londen, vijftig jaar voor een geschrift van de Romeinse historicus Tacitus dat tot nu toe als eerst vermelding van de Britse hoofdstad gold.

Een ander tablet uit 43 tot 53 na Christus zou het eerste geschreven document op de Britse eilanden zijn. Er staat: "...omdat zij pochen op de markt dat jij hen geld geleend hebt. Daarom vraag ik jou in jouw eigen belang om er niet slecht gekleed uit te zien... dat zou niet in jouw voordeel zijn".

Een andere tekst is precies gedateerd: "In het consulsjaar van Nero Claudius Augustus Germanicus (keizer Nero) voor de tweede keer en dat van Lucius Calpurnius Piso, op de 6e dag voor de ides van januari (8 januari 57 na C.), heb ik Tibellus, de vrije man van Venustus, geschreven en gezegd dat ik Gratus de vrije man 105 denarii (geldeenheid) schuldig ben, de prijs van goederen die verkocht en geleverd werden. Dat geld zal ik hem moeten terugbetalen of de persoon die het aanbelangt..."

De eerste consul naar wie verwezen wordt, is Claudius I (41-54 n.C.), na Augustus, Tiberius en Caligula de vierde Romeinse keizer. Hij gaf in 43 n.C. het bevel om het eiland Brittannia te bezetten en in te lijven in het Romeinse rijk. 

De graafplaats van het nieuwe kantoor van Bloomberg ligt vlakbij de resten van de oude Romeinse tempel van Mithras (foto in tekst), een Oud-Perzische zonnegod wiens cultus erg populair was in het Romeinse rijk en die eeuwenlang een rivaal was van het opkomende christendom.