Overleg met de bonden bij de NMBS levert niets op

Het overleg tussen de bonden en de directie van de NMBS heeft niets opgeleverd. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) had nochtans voorgesteld om de omstreden omzendbrief over de kredietdagen op te schorten, op voorwaarde dat de bonden de staking onmiddellijk zouden afblazen en aan de onderhandelingstafel zouden gaan zitten.
Jasper Jacobs

Het voorstel van de minister heeft echter niets opgeleverd. Volgens Ludo Sempels van de socialistische vakbond was de directie niet op de hoogte van de démarche van de minister en hield zij vast aan haar standpunt dat er kredietdagen moeten ingeleverd worden.

De bonden gaan het voorstel van de directie voorleggen aan de achterban, maar aangezien het zowat hetzelfde voorstel is als wat er al verworpen is, maakt het weinig kans. Het lijkt dus waarschijnlijk dat de acties bij het spoor in Wallonië zullen voortgaan.

De omzendbrief over de herberekening van de kredietdagen was de casus belli van de stakingsoorlog op het spoor. Tijdens de aanslepende onderhandelingen hebben de bonden altijd geëist dat de omzendbrief ingetrokken zou worden.

Minister Bellot zei dat hij de brief tijdelijk wilde opschorten - dus niet intrekken - onder de voorwaarden dat de spoorbonden de staking onmiddellijk afblazen én ze meteen aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Helemaal intrekken, zover wil de minister niet gaan. Hij houdt eraan vast dat de NMBS jaarlijks 4 procent productiever moet worden.

Door deze demarche wou de minister de onderhandelingen de onderhandelingen tussen de NMBS-directie en de bonden vlot trekken, maar dat is dus niet gelukt.

Win-winsituatie

De bonden houden vast aan de kredietdagen, die zij beschouwen als verworven rechten die al twintig jaar bestaan.

Volgens Ludo Sempels zijn de kredietdagen een gevolg van wat hij een win-winsituatie noemde: destijds bekwamen de werknemers een werktijdverkorting terwijl de NMBS kon vermijden dat er schadevergoeding moest betaald worden om mensen af te danken. Er is toen een protocol van sociaal akkoord over afgesloten, waarbij de werknemers nog loon hebben ingeleverd, zo beklemtoonde Sempels. 

Dat akkoord nu eenzijdig opzeggen, kan voor Sempels niet door de beugel.