Staalindustrie lijdt onder spoorhinder

Door de aanhoudende spoorhinder wordt de werking van de staalnijverheid "zeer ernstig getroffen". Dat zegt het Staalindustrie Verbond (GSV). De bevoorrading wordt gehinderd en de opslagplaatsen voor afgewerkte producten raken overvol.

Volgens directeur van het Staalindustrie Verbond (GSV) Luc Braet werd al een staalfabriek in Wallonië tijdelijk stilgelegd, terwijl andere fabrieken hun productie hebben moeten vertragen.

"Zowel voor de bevoorrading in grondstoffen en halffabricaten, als voor de verzending van de afgewerkte producten doet de sector een beroep op het vervoer per spoor, dat milieuvriendelijk is en het wegvervoer kan helpen ontlasten", zegt het GSV. Door de spontane, aanhoudende acties van het spoorwegpersoneel, die vooral het zuidelijke landsdeel treffen, raken konvooien vaak niet tot bij de bedrijven.

"Dat heeft al tot heel wat hinder geleid, vooral in Franstalig België", zegt Braet. "In Wallonië is al een fabriek tijdelijk stilgelegd wegens een gebrek aan grondstoffen en enkele anderen lopen het risico om dat ook te moeten doen."

Geen gerechtelijke stappen

GSV is niet van plan om gerechtelijke stappen te ondernemen, maar "veroordeelt met klem de staking bij de spoorwegen die tot aanzienlijke verliezen aan productievolumes leidt" en vraagt "met aandrang" dat het spoornetwerk opnieuw toegankelijk wordt.

"Intussen proberen we alternatieven te zoeken, via de weg of de binnenvaart, maar dat is niet op een paar dagen geregeld omdat er onder meer contracten moeten worden onderhandeld", zegt Braet. "Daarnaast zijn we ook niet de enige sector die door de spoorhinder op zoek is naar alternatieven."