VBO: economische werkloosheid dreigt door stakingen

Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, waarschuwt dat als de stakingen blijven duren, er in tal van bedrijven economische werkloosheid dreigt. De stakingen leiden hoe dan ook tot tientallen miljoenen euro verliezen voor de bedrijven.

Timmermans heeft nog geen precieze cijfers van de economische schade door de wilde stakingen bij onder meer het spoor, maar die loopt wellicht in de tientallen miljoenen euro, denkt hij.

Het probleem ligt vooral in de chemische industrie, waar bepaalde producten enkel via het spoor vervoerd mogen worden. Ook de staalbedrijven vervoeren grote massa's grondstoffen en producten en dat gebeurt veelal ook via treinen. Eventueel kan dat bij staal ook nog via wegvervoer, maar dan dreigt de toch al wankele mobiliteit op de wegen nog meer onder druk te komen.

Tenslotte zijn ook nog tal van bederfbare goederen zoals voeding opgeslagen, vooral dan in de havens van Gent en Antwerpen, en kunnen die moeilijk vervoerd worden.

Als die stakingen blijven duren, zullen sommige bedrijven binnenkort verplicht worden om een deel personeel met economische werkloosheid te sturen. Dat kan dan leiden tot inkomensverlies voor die mensen. De stakers bij de overheidsdiensten schuiven zo het probleem door naar hun collega's in de privésector, merkt Timmermans op.

Minimale dienstverleningen, ook voor goederen

De discussie over minimale dienstverlening bij de NMBS inzake het vervoer van passagiers, kan volgens het VBO even goed gevoerd worden bij het goederentransport via het spoor. Het is de vraag of alle goederentreinen die in ons land rondrijden Belgisch moeten zijn. 

Concreet is het goederenvervoer bij het spoor al jaren geleden geliberaliseerd en zijn er buitenlandse maatschappijen actief op ons spoornet.

Timmermans meent dat die dienstverlening voor personen en goederen moet worden opgenomen in de volgende beheersovereenkomst die de overheid sluit met de NMBS.

Hoe dan ook is het nu de tijd om te stoppen met stakingen en moet er opnieuw gepraat worden, vindt Timmermans.