"Oosterweel geen oplossing voor toenemende files op Antwerpse ring"

De verkeersdruk op de Antwerpse ring is de voorbije drie jaar tijd fors toegenomen. Dat concludeert Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (SP.A) op basis van cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum. De geplande Oosterweelverbinding biedt volgens haar geen oplossing. Ze vraag Vlaams minister van Mobiliteit Weyts (N-VA) om een bijsturing van zijn beleid.

Kherbache leidt uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum af dat de files op de Antwerpse ring de voorbije jaren enkel zijn gegroeid. "Tussen januari 2013 en januari 2016 steeg de filezwaarte op de Antwerpse buitenring op werkdagen met 35,6 procent, op de binnenring met zo'n 20 procent", aldus Kherbache. "De cijfers spreken voor zich. We staan steeds vaker en steeds langer stil op de Antwerpse ring en op de snelwegen van en naar Antwerpen. De Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar, terwijl er oplossingen zijn die de fileproblemen snel kunnen aanpakken."

Die oplossing ligt volgens Kherbache niet in de realisatie van de Oosterweelverbinding. "Door het doorgaand vrachtverkeer uit het noorden (A12 en E19) richting Linkeroever te verplichten om door de Liefkenshoektunnel te rijden, zoals SP.A al eerder voorstelde, zouden er 8.000 vrachtwagens per dag minder door de Kennedytunnel en op de R1 rijden. Dat is goed voor de aanpak van de files, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit", aldus Kherbache.

Daarnaast pleit de SP.A-politica voor een verlaging van de maximumsnelheid op de Antwerpse ring, een systeem van spitsmijden en extra investeringen in openbaar vervoer. "Dat zijn allemaal oplossingen op korte termijn die in andere Europese steden hun effect reeds hebben bewezen", zegt ze.

Dat de Vlaamse regering blijft vasthouden aan de Oosterweelverbinding begrijpt Kherbache niet. "Dat zou een historische vergissing zijn, zowel voor de mobiliteit als voor de leefbaarheid van de Antwerpse regio."