"We moeten afstappen van de utopie van totale Europese integratie"

Volgens Europees president Donald Tusk moeten we utopische dromen van totale integratie binnen de Europese Unie laten varen. "Een euro-enthousiaste visie voedt paradoxaal genoeg de eurosceptici", zei hij tijdens een meeting met zakenmensen in Brussel. Tusk waarschuwde daar andermaal voor de "dramatische" gevolgen van een mogelijke Brexit.

Het zijn moeilijke, wellicht zelfs dramatische tijden in de geschiedenis van de Europese Unie. Met die woorden begon Tusk zijn speech. Hij verwees daarvoor onder meer naar het nakende referendum in het Verenigd Koninkrijk over de toekomst van dat land binnen de Europese Unie.

Een "brexit" zou zware gevolgen hebben, niet het minst voor de economie van het VK zelf. Zo opperde de voorzitter van de Europese Raad. Maar ook elders tiert het scepticisme over Europa welig, waardoor "de liberaal-democratische orde in het gedrang komt".

"We moeten zo'n scenario vermijden", vindt Donald Tusk. De remedie volgens de Europese topman: "We moeten de utopische dromen laten vallen en overgaan tot praktische handelingen, zoals het versterken van onze buitengrenzen en het vervolledigen van de bankenunie." De utopie van totale Europese integratie is volgens Tusk niet mogelijk en leidt alleen maar tot euroscepticisme."Sommigen roepen voor meer meer meer Europa. Doe zo voort als je wil dat mensen massaal Europa verwerpen", citeerde Tusk de Franse diplomaat Hubert Védrine.

Het Europese project heeft volgens Tusk geduld nodig, en politiek gezien een "conservatieve reflectie". "Europa heeft vandaag dringend nood aan koelbloedige hoofden en warme handen. Niet het omgekeerde", sloot hij af met een boutade.