Boeve: "Blij met de uitgestoken hand van Crevits"

Lieven Boeve reageert tevreden op het feit dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) haar onderwijshervorming samen met de onderwijskoepels wil uitwerken. "We zijn blij met de uitgestoken hand en zullen dit graag verder mee invullen", zegt de topman van het katholieke onderwijs.
Nicolas Maeterlinck

In het Vlaams Parlement heeft Crevits vandaag haar plannen voor de hervorming van het onderwijs nader toegelicht. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs zullen in de toekomst via een matrix-systeem worden georganiseerd.

Volgens Boeve zijn de plannen van Crevits "duidelijk het resultaat is van een compromis". Tegelijk benadrukt hij dat het katholieke onderwijs in Vlaanderen graag meewerkt aan de verdere invulling en uitwerking van de matrix.

Basisgeletterdheid

Boeve staat ook achter de invoering van een eindtoets aan het einde van het basisonderwijs. "Wij doen dat zelf ook al met onze interdiocesane proeven. Als zo'n proef ook bedoeld is als kwaliteitstoets voor de scholen kunnen we dat enkel toejuichen. Elke kwaliteitsbevorderende maatregel geniet onze steun", klinkt het.

Ook aan de plannen voor het invoeren van basisgeletterdheid in de eerste graad van het secundair onderwijs wil Boeve meewerken. "Alleen is de vraag daar misschien of we dat best in de eerste graad van het secundair doen of best aan het einde van het secundair." Belangrijk voor Boeve is vooral dat de eindtermen zelf op populatieniveau blijven (en niet verschuiven naar leerlingniveau).