De Wever: "Bij leven en welzijn niet afwijken van tracé"

Vanuit de Antwerpse politieke wereld komen optimistische geluiden na het akkoord om de overkapping van de zuidelijke ring te bestuderen. De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) houdt wel vast aan het BAM-tracé. De automobilistenvereniging Touring reageert teleurgesteld.

"Als we op een redelijke termijn een oplossing voor de mobiliteit willen, zal het Oosterweel zijn. Van dat inzicht gaan we bij leven en welzijn niet afwijken", zegt De Wever. Er is dan wel een akkoord om gedurende zes maanden de overkapping van het zuidelijke deel van de ring te bestuderen, maar het noordelijke deel blijft buiten schot. "De Vlaamse regering blijft overtuigd dat zij het juiste tracé heeft gekozen", aldus De Wever.

Vlaams Parlementslid en Groen-kopstuk Wouter Van Besien reageert in de eerste plaats positief op het feit dat er een akkoord is om de overkapping van een deel van de ring te bestuderen. "Dit is een duidelijke koerswijziging", aldus Van Besien. "Tot nu toe zat de studie van de overkapping volledig bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Nu wordt beslist om de actiegroepen volwaardig te betrekken. Antwerpen en Vlaanderen geven hiermee eindelijk toe dat mobiliteit en leefbaarheid enkel samen kunnen worden bekeken."

Groen geeft het verzet tegen het Oosterweeltracé niet op. "We hebben een overwinning geboekt op enkele fronten, maar nu moeten ook de hekken rond het Oosterweeltracé tegen de grond", zegt Van Besien nog.

Ook Vlaams Parlementslid en Antwerps SP.A-kopstuk Yasmine Kherbache ziet een positieve evolutie en heeft het over "een bijzonder hoopvol signaal". "De actiegroepen worden nu als partners gezien en niet langer als tegenstanders, dat is nieuw", reageert ze.

Kherbache roept op deze aanpak op een breder niveau voort te zetten. "Want Oosterweel gaat de files niet oplossen, de verbinding zal hoogstens de toename van het verkeer die de komende jaren wordt verwacht opvangen. Laat ons deze aanpak kopiëren om ook voor de files samen oplossingen uit te werken."

Nicolas Maeterlinck

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse regering, de overkappingsintendant, de stad Antwerpen en de actiegroepen rond de overkapping van het zuidelijke deel van de Antwerpse Ring is "een belangrijke stap vooruit".

Dat zegt de Antwerpse afdeling van Open Vld, die bij monde van Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz "niets dan lof" heeft voor intendant Alexander D'Hooghe die de verschillende partijen samen aan tafel heeft gekregen.

"Beslissingen over grote infrastructuurwerken hebben een draagvlak nodig", zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale fraude, Privacy en de Noordzee Philippe De Backer. "We hebben nu een belangrijke basis om de sluiting van de Ring en de overkapping uit te werken, in het belang van de Antwerpenaren, onze ondernemers en de haven."

Jasper Jacobs

VAB reageert negatief

Een heel ander geluid klinkt bij de automobilistenvereniging Touring. Touring reageert afwijzend op de samenwerking tussen de overheid en de actiegroepen voor de overkapping van de zuidelijke Antwerpse Ring. "Al diegenen die al die tijd, terecht of onterecht, het dossier hebben tegengewerkt, omdat ze Antwerpen leefbaar willen, houden al 20 jaar de onleefbaarheid en pollutie in stand. De beslissing van vandaag om samen te werken voor het bestuderen van een gedeeltelijke overkapping dreigt ons weer jaren te laten stilstaan."

De discussie over de Oosterweelverbinding duurt al 20 jaar, brengt Touring in herinnering. Er zijn in die periode miljoenen uitgegeven aan studies, terwijl het nog steeds niet te voorspellen is wanneer het project rond zal zijn. "We spreken dus over een periode van minstens 30 jaar om tot een uitgevoerde oplossing te komen voor de mobiliteitsproblemen. In heel die periode zijn niet alleen de files en pollutie toegenomen, ook de kostprijs voor de uitvoering ervan is sterk gestegen."

"Welke oplossing ook uit de bus komt, het is nu de hoogste tijd dat er knopen worden doorgehakt en dat iedereen zich uiteindelijk neerlegt bij de beslissingen", vindt de organisatie. "Het is onaanvaardbaar dat er opnieuw lange juridische procedures worden gevoerd die de boel verder laten aanslepen en de stad laten verrotten."