N-VA: "Alleen Arco-vergoeding door ACW niet betwist"

Het is voor N-VA geen verrassing dat de waarborgregeling voor Arco wordt afgeschoten door de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. De enige regeling die niet betwist zal worden, is volgens Kamerlid Peter Dedecker "een vergoeding opgehoest door het ACW (het huidige Beweging.net) en aanverwanten". Zij moeten nu klaarheid scheppen, vindt hij.

Voorlopig gaat het slechts om een advies van de advocaat-generaal, maar het Europees Hof Van Justitie volgt dat advies doorgaans wel op. Het definitieve arrest wordt over 4 tot 5 maanden verwacht en is bindend voor de andere instanties in ons land, zoals het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

"Bij een definitieve uitspraak zal de federale regering moeten onderzoeken in hoeverre en op welke manier een eventuele gedeeltelijke schadeloosstelling kan passen binnen de krijtlijnen die het Europees Hof zal trekken", zegt Kamerlid Peter Dedecker.

De N-VA'er waarschuwt dat "een bijdrage van andere partijen dan de overheid" de enige vorm van vergoeding is die niet betwist zal worden. "De vergoeding van de coöperanten met belastinggeld werd betwist door zowel gedupeerden van andere financiële instellingen, als de Europese Commissie."

Tijd dus voor de verantwoordelijken zelf - "ACW en aanverwante instellingen" - om in de buidel te tasten, besluit Dedecker. Zij hebben daar volgens hem ook de middelen toe. "Men beschikt over de 115 miljoen euro die het ACW ontving voor de afkoop van de winstbewijzen die volgens verschillende specialisten de coöperanten toebehoorden, de miljoenen euro's aan dividenden uit Arcofin en een ruime vastgoedportefeuille. Ik roep hen dan ook op klaarheid te scheppen over een bijdrage aan de schadevergoeding en een einde te maken aan de onzekerheid voor de coöperanten."

Aandeelhouders of spaarders?

Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, was samen met Ethias en de Gemeentelijke Holding een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia. Toen die Belgische bank tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 in zwaar weer kwam, liepen de Arco-coöperanten averij op: ze verloren hun geld. Zijn die coöperanten aandeelhouders of spaarders? Als aandeelhouders hebben ze geen recht op wettelijke staatsgarantie, als spaarders wel.

De toenmalige regering ging er in 2008 van uit dat de coöperanten spaarders waren, waardoor ze dus recht zouden hebben op de garantie. Die regeling botste op tegenkanting van de Europese Commissie en van de gewone aandeelhouders van Dexia, die ook een vergoeding voor de geleden schade eisten. Het kluwen belandde bij het Grondwettelijk Hof dat de bal doorspeelde aan het Europees Hof van Justitie. Dat moet antwoorden op zes vragen, onder meer dus over de waarborgregeling.