Politici en actiegroepen op één lijn rond dossier overkapping ring

De Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de actiegroepen gaan samen de mogelijke overkapping van de zuidelijke Antwerpse ring bestuderen. Dat is bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie van de Vlaamse regering, de stad Antwerpen, intendant Alexander D’Hooghe en de actiegroepen stRaten-Generaal en Ademloos.

Opvallend is dat de zogenoemde Hollandse Knoop, het complex ter hoogte van het Sportpaleis dat de Oosterweelverbinding moet aansluiten op de ring, er wellicht niet komt. Die knoop zou meer dan 20 rijstroken tellen en is erg controversieel bij de actiegroepen en veel omwonenden. Alle partijen zijn bereid om alternatieven te bestuderen. Indien mogelijk komt er in plaats van de Hollandse Knoop een "Tuin van Deurne", een park boven een overkapping van de aansluiting.

"In het belang van iedereen engageren wij ons tot een samenwerking", was te horen op de persconferentie. Na ettelijke jaren van stilstand en discussie lijkt er eindelijk wat beweging te komen in dossier van de Antwerpse ring. Blijkbaar is intendant Alexander D'Hooghe erin geslaagd om de verschillende partijen dichter bij elkaar te brengen. "Voor het eerst in 20 jaar de start van een echte dialoog", zei Peter Vermeulen van Ringland.

De toverformule? Het ringtraject opdelen in een noordelijk en een zuidelijk deel. Dat laatste loopt van de Kennedytunnel tot Merksem, en het is daarvoor dat er nu een gezamenlijke studie over een overkapping komt. Het zuidelijke deel is ook het gemakkelijkste om te overkappen, want dat ligt nu al ingebed. Er is ook een akkoord om te bekijken hoe het lokale verkeer van het plaatselijke verkeer kan worden gescheiden.

Om victorie te kraaien is het nog te vroeg. Er is een akkoord om de overkapping en een alternatief voor de Hollandse Knoop te bestuderen. Over hoeveel dat moet of mag kosten is nog niets beslist. De onderzoeksfase zal zes maanden duren. 

Er blijven nog meningsverschillen

Over het noordelijke deel is er nog geen overeenstemming. De bouwvergunningen voor de Oosterweelverbinding worden wel ingediend zoals gepland.

Of de actiegroepen nu een referendum blijven eisen over de noordelijke sluiting van de ring, blijft voorlopig onduidelijk. “We gaan pas in de loop van de komende week overleggen, maar ik denk dat de toon misschien wel duidelijk is”, zegt Peter Vermeulen.

Manu Claeys van actiegroep stRaten-Generaal zegt wel dat met de intendant is afgesproken dat de samenwerking waartoe vandaag is beslist niet haaks hoeft te staan op "het publiekelijk desavoueren en bestrijden van de Oosterweelverbinding" door de actiegroepen.

Meest gelezen