Regeling Arco-coöperanten krijgt negatief advies uit Europa

De waarborgregeling die de federale regering had uitgewerkt voor de Arco-coöperanten is in strijd met het Europees recht. Dat oordeelt de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie. Hij volgt daarmee het standpunt van de Europese Commissie. Als Europa de Arco-deal afschiet, is dat een streep door de rekening van de regering.

De federale regering had de depositogarantieregeling voor spaarders destijds niet mogen uitbreiden naar de Arco-coöperanten, zo oordeelt de auditeur. De coöperanten hebben geen recht op de bescherming die gewone spaarders krijgen, daar komt het op neer.

De auditeur treedt met dit advies het standpunt van de Europese Commissie bij, die eerder de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten afwees als niet-geoorloofde staatssteun, legt een woordvoerder van het Hof in Luxemburg uit.

Met het advies op zak,moet het Europees Hof van Justitie zelf, wellicht over vier tot vijf maanden, een beslissing nemen over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Het advies wordt meestal gevolgd door het Hof.

De regering zal het negatieve advies van de advocaat-generaal bestuderen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). "De regering zal overleg plegen wanneer de definitieve uitspraak voorligt. Er dient op gewezen te worden dat ook de uitkomst van de lopende vereffening afgewacht moet worden", luidt het bij het kabinet van Van Overtveldt.

Arco, aandeelhouders of spaarders?

Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging, was samen met Ethias en de Gemeentelijke Holding een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia. Toen die Belgische bank tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008 in zwaar weer kwam, liepen de bijna 800.000 Arco-coöperanten averij op: ze verloren hun geld.

Zijn de coöperanten aandeelhouders of spaarders, dat is de grote vraag. Als aandeelhouders hebben ze geen recht op een wettelijke staatsgarantie, als spaarders wel. De toenmalige federale regering ging ervan uit dat ze spaarders waren, maar die regeling botste op veel verzet.

Volgens Europa, dat zich al een hele tijd buigt over het dossier, zijn de coöperanten wel degelijk aandeelhouders (al is er dus nog geen definitieve uitspraak). De bal belandt daarmee terug in het kamp van de federale regering, want die heeft beloofd om voor een vergoeding te zorgen.

Wat betekent dit advies? Michaël Van Droogenbroeck legt uit:

Meest gelezen