Zijn de Arco-coöperanten nu hun geld kwijt?

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie oordeelt dat de depositogarantieregeling voor de Arco-coöperanten in strijd is met het Europees recht. Zijn de coöperanten daarmee hun geld kwijt?
Protest van Arco-coöperanten.

Over wie gaat het?

Arco was de financiële poot van de christelijke arbeidersbeweging ACW (nu Beweging.net). Zowat 800.000 mensen belegden als coöperant een deel van hun geld in Arco.

Wat ging er mis met Arco?

Arco was een van de belangrijkste aandeelhouders van Dexia. Die bank kapseisde in de financiële crisis van 2008 en de aandeelhouders, dus ook Arco en zijn coöperanten, verloren daarbij hun geld.

Wat is een depositogarantiebescherming?

De overheid biedt iedere spaarder in België een waarborg voor 100.000 euro per bankrekening voor het geval de bank over de kop zou gaan. De vraag is nu of een Arco-coöperant beschouwd kan worden als een spaarder, of dat het om een belegger gaat die een zeker risico aanvaardt.

Aandeelhouder of spaarder?

De regering Leterme besliste in 2011 om de depositogarantiebescherming uit te breiden tot de Arco-coöperanten, met de redenering dat veel van deze coöperanten hun belegging aanzagen als een normale vorm van sparen.

Een aantal gewone aandeelhouders waren het daar niet mee eens. Zij vonden dat ze gediscrimineerd werden ten opzichte van de coöperanten en dienden een klacht in bij de Raad van State. Die speelde de zaak door naar het Grondwettelijk Hof, dat op zijn beurt advies vroeg aan het Europees Hof in Luxemburg.

Is de zaak daarmee rond?

Neen, het gaat nog maar om een stelling van de advocaat-generaal maar meestal wordt die wel door het Hof gevolgd. Dat arrest van het Hof, dat over 4 tot 5 maanden wordt verwacht, is wel bindend voor de andere instanties in ons land zoals het Grondwettelijk Hof en de Raad van State. Ook de Europese Commissie had zich overigens al uitgesproken tegen de Belgische regeling en wordt daarin nu gevolgd door het Europees Hof.

Zijn de spaarders nu hun geld kwijt?

Het Arco-dossier ligt politiek zeer gevoelig omdat de coöperanten voor een groot deel aanleunden bij CD&V, en andere partijen niet geneigd waren veel geld te steken in een vergoeding voor de gedupeerde spaarders-coöperanten. Bij de vorming van de regering was er daarom afgesproken dat er gewerkt zou worden aan een plan B, waardoor de coöperanten in ieder geval een beperkt deel van hun inleg zouden terugkrijgen.

Enkele weken geleden heeft Beweging.net overigens laten weten dat het ook wil bijdragen aan een schadevergoeding voor de coöperanten, maar het is nog niet duidelijk om hoeveel geld het gaat.