Akkoord over bescherming 12.500 hectare zonevreemde bossen

De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de bescherming van 12.500 hectare zonevreemde bossen. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt. Met het akkoord wordt een discussie van 20 jaar beslecht.

Van de 185.000 hectare bossen in Vlaanderen heeft 65.000 hectare een andere ruimtelijke bestemming: bouwgrond, industriezone, recreatiegebied,... Het gaat met andere woorden om zonevreemde bossen.

De Vlaamse regering heeft nu een lijst opgesteld van de 12.500 hectare meest kwetsbare en waardevolle zonevreemde bossen, die bijkomend moeten worden beschermd. Die bossen zullen op die manier niet langer bedreigd worden door mogelijke kap.

Volgens minister Schauvliege is bij het vastleggen van de beschermde bossen rekening gehouden met ecologische parameters, maar ook met ouderdom, oppervlakte, ligging, en dergelijke. Het gaat vooral om twee soorten bossen: grotere gehelen van onbeschermde maar waardevolle bossen (zoals bijvoorbeeld de Bleken in Mol) en tal van kleinere stukken die aansluiten bij een omvangrijk beschermd bos (zoals bijvoorbeeld Heverleebos en Meerdaalwoud).

Het goedgekeurde besluit moet nu nog naar de Raad van State voor advies. Nadien volgt ook nog een openbaar onderzoek, waarna de kaarten definitief worden vastgelegd.

Minister Schauvliege: "Meer dan 12.000 hectare ruimtelijk bedreigde bossen zullen voortaan genieten van een hoge graad van bescherming. Na 20 jaar discussie over dit thema zonder concreet resultaat vrijwaart de regering voor het eerst deze zeer waardevolle Vlaamse natuur. Er is een regeling voor schadeloosstelling van eigenaars die financieel nadeel zouden leiden door deze bijkomende bescherming (bijvoorbeeld bouwgrond die niet meer mag bebouwd worden)."