Arco wijst overheid met de vinger: "Niet meer zorgvuldigheid mogelijk?"

Arco verwijt de Belgische regering onzorgvuldigheid bij het uitwerken van de waarborg voor de coöperanten. Daarmee reageert de organisatie op de uitspraak van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie dat die regeling gisteren afschoot.

"Behalve het feit dat het garantiestelsel naar mening van de advocaat-generaal te laat is aangemeld (bij de Europese Commissie, nvdr), rijst ook de vraag of door de Belgische overheid niet met meer zorgvuldigheid was na te gaan hoe een systeem kon worden uitgewerkt dat wel aan voormelde voorwaarden kon voldoen, gelet op de principiële toelaatbaarheid ervan", klinkt het in een persbericht.

Arco geeft aan dat volgens de advocaat-generaal er twee voorwaarden vervuld moeten worden, wanneer door een nationale overheid beslist wordt tot een dergelijke toegelaten uitbreiding van het depositogarantiestelsel. Het gaat er daarbij om dat er "niet mag worden afgedaan aan de nuttige werking van de depositogarantie" en dat er "geen inbreuk gemaakt mag worden op andere Unierechtelijke voorschriften".

Arco zegt ook, net als de advocaat-generaal, dat zelfs wanneer het Hof van Justitie zich zou aansluiten bij de mening van de Commissie - die door de advocaat-generaal wordt gedeeld - die beslissing het Gerecht van de Europese Unie niet zou binden in zijn beoordeling over het wettige karakter van de staatssteun.

Het Gerecht moet zich in die andere zaak nog uitspreken over het beroep dat de staat en Arco aantekenden tegen de eerdere beslissing van de Europese Commissie dat de Arco-waarborgregeling een vorm van niet-geoorloofde staatssteun is.